Uusia vesivoimaosaajia Kemijoki Oy:ssä: Aleksi Sarajärvi, Kari Hakio ja Jenni Putaansuu vahvistavat osaamistamme aluetoiminnan sekä kone- ja sähkötekniikan saralla

Vesivoimaosaajien joukkomme on hiljattain täydentynyt kolmella uudella asiantuntijalla, kun Aleksi Sarajärvi, Kari Hakio ja Jenni Putaansuu aloittivat kukin työssään kevään ja kesän aikana. Jenni, Kari ja Aleksi kertovat nyt, miten ensimmäiset kuukaudet uudessa työssä ovat sujuneet.

Oikeussalista maastokäynneille

Jenni aloitti toukokuussa aluetoiminnan asiantuntijana Kemijoki Oy:n toimintaedellytyksistä ja omaisuudenhallinnasta vastaavassa yksikössä. Oikeustieteen maisteriksi valmistunut ja aiemmin hovioikeudessa työskennellyt Jenni näki asiantuntijan tehtävässä oivan mahdollisuuden yhdistää oikeudellinen osaaminen sosiaaliseen ja ihmisläheiseen työhön.

Tehtävien monipuolisuus on hänen mukaansa ollut yksi työn parhaimmista ominaisuuksista. Jenni kertoo, että työssä on näkynyt, kuinka tärkeitä ympäristöarvot ovat yhtiölle. Hän on parhaillaan mukana muun muassa Kemijoki Oy:n luonnon monimuotoisuusohjelman laatimisessa.

”Perehdytyksen aikana olen päässyt tutustumaan Kemijoki Oy:n laaja-alaiseen työhön ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen hyväksi. Vierailut Taivalkosken voimalaitoksella sijaitsevalle Kalasydämelle, Runkausjoen kunnostustyömaalle sekä osallistuminen linnustoselvitykseen Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä ovat olleet inspiroivia”, Jenni kertoo.

”Lisäksi on ollut positiivista huomata, että tehtävään sisältyy myös juridiikkaan liittyviä työtehtäviä. Sen ansiosta pääsen hyödyntämän osaamistani ja pitämään ammattitaitoani yllä”, Jenni jatkaa.

Aluetoiminnan asiantuntijan työpäiviin kuuluu muun muassa rantojen suojaustöiden sekä muiden velvoitetöiden koordinointia sekä niiden suunnitteluun liittyviä maastokäyntejä. Työssä tehdään myös jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmien, kuten jokivarren asukkaiden ja erilaisten yhteisöjen kanssa sekä järjestetään esimerkiksi koululais- ja opiskelijavierailuja voimalaitoksille. Myös erilaisten sopimusten ja suostumusten laatiminen ovat osa aluetoiminnan asiantuntijan tehtäviä.

Rovaniemeltä kotoisin olevalla Jennillä on aina ollut myönteinen kuva Kemijoki Oy:stä, mikä osaltaan innosti häntä uran vaihtoon.

”Rovaniemen kaupunkikuvassa Kemijoki on keskeisessä roolissa. Varsinkin Valajaskosken ja Petäjäskosken voimalaitokset ovat sijaintinsa vuoksi aina olleet läsnä arjessani”, Jenni kertoo.

Halu kehittää omaa osaamista toi Karin vesivoiman pariin

Kari Hakio aloitti yhtiössämme koneteknisenä asiantuntijana kesäkuussa. Torniosta kotoisin oleva Kari on koulutukseltaan konetekniikan diplomi-insinööri ja hänellä on vankka kokemus muun muassa teräsrakennesuunnittelusta sekä teollisuuslaitosten kunnossapidosta ja korjaus- ja investointiprojekteista. Ennen Kemijoki Oy:tä Kari työskenteli WSP Finlandilla sekä Eforalla, jossa hän teki töitä Stora Enson tehtaiden kunnossapidon parissa.

Kemijoki Oy:llä Karia kiinnosti mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan täysin uudella alalla. Vesivoima ei ollut Karille etukäteen tuttua, vaikkakin Karin toinen isoisä on ollut aikoinaan mukana Petäjäskosken voimalaitoksen rakennustöissä. Oppimiskäyrä on ollut jyrkkä.

”Paljon on tullut opittua. Mielikuvani vesivoimasta sähköntuotantomuotona on muuttunut aika paljonkin. Se on oikeastaan paljon monimutkaisempaa, mitä aiemmin ajattelin”, Kari kertoo.

Kempeleessä asuva Kari työskentelee tällä hetkellä puolet työviikostaan Rovaniemellä ja voimalaitoksilla ja puolet kotikonttorilla. Perehdytysjaksonkin aikana Kari on jo ehtinyt osallistumaan monenlaisiin projekteihin, kuten esimerkiksi Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjaukseen.

Osana jaksoa Kari on käynyt tutustumassa useaan Kemijoki Oy:n voimalaitokseen, mutta 20:n laitoksemme joukossa on yksi, johon tutustumista hän erityisesti odottaa.

”Pirttikoski – sen verran olen laitoksen historiaan perehtynyt, että melkoisia ponnistuksia sen tuottaminen aikansa tekniikalla on vaatinut. Odotan, että pääsen itse käymään paikan päällä”, Hakio sanoo.

Käyttöinsinööristä vesivoimaosaajaksi

Aleksi Sarajärvi aloitti elokuussa työt sähkötekniikan asiantuntijana. Sähkötekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Aleksi on työskennellyt aiemmin Rovakaira Oy:llä käyttöinsinöörinä. Niin ikään Rovaniemeltä kotoisin oleva Aleksi kertoo olleensa aina kiinnostunut vesivoimasta ja sen parissa työskentelystä, ja kun sopivalta vaikuttava paikka Kemijoki Oy:ssä aukesi, päätti hän tarttua tilaisuuteen.

”Kemijoen laitoksilla on merkittävä rooli Suomen sähköjärjestelmässä. On kiinnostavaa työskennellä yhtiössä, jolla on näin suuri yhteiskunnallinen merkitys”, Aleksi kertoo.

Aleksin tehtävät keskittyvät tulevaisuudessa laitosten sähkötekniisiin ratkaisuihin, kuten muuntajiin ja generaattoreihin, sekä niiden kehittämiseen. Aleksilla on parhaillaan meneillään kattava perehdytysprosessi, jonka osana hän on päässyt tutustumaan voimalaitosten sähkötekniikan ohella reservimarkkinoiden toimintaan.

”Perehdytyksessä on huomannut, kuinka paljon ammattitaitoa kollegoilta löytyy. Täällä on päteviä tyyppejä töissä”, Aleksi kuvaa.

Toivotamme uudet asiantuntijamme lämpimästi tervetulleiksi Kemijoki Oy:n vesivoimaosaajien joukkoon!

Lisätietoja
Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Kemijoki Oy
Sähköposti tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4414


Lue lisää