Uusi vaihde vaelluskalojen palauttamiseen

Kemijoki Oy osallistui 21.11. maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon ja ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen vaelluskalakantojen elvyttämistä käsitelleeseen tapaamiseen yhdessä muiden vesivoimayhtiöiden ja Energiateollisuus ry:n edustajien kanssa. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena tilaisuudessa päätettiin panostaa aikaisempaa vahvemmin vaelluskalojen luontaiseen lisääntymiseen.

– Vaelluskalakantojen elvyttäminen on tärkeä asia meille kaikille, ja iloksemme asia nähdään samoin myös ministeriöissä yli hallintorajojen. Ministereille kuuluu kiitos toimijoiden kokoamisesta yhteisen asian ympärille, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

Tapaamisessa vahvistui monenkeskinen ymmärrys siitä, että vaelluskalakysymysten ratkaisut muodostuvat useista osakokonaisuuksista. Ensivaiheessa tärkeintä on pyrkiä käynnistämään vaelluskalakantojen luontainen lisääntyminen emokalojen ylisiirtojen ja poikasistutusten avulla, jotta suunniteltuihin kalateihin riittää kulkijoita. Luontaisen lisääntymisen turvaamiseksi on myös olennaista huolehtia vesistöjen hyvästä kunnosta ja kalastuksen sääntelystä. Maa- ja metsätalousministeriö alkaa seuraavaksi johtaa näiden vaelluskala-asioiden ohjausta ja koordinointia tiiviissä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

– Tapaamisessa käytiin tärkeitä ja innostavia keskusteluja vaelluskalakantojen nykytilasta ja toimenpiteistä kantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Kemijoki Oy ja muut vesivoimayhtiöt ovat vuosien ajan ottaneet aktiivisesti osaa vaelluskalakantojen palauttamista koskevaan tutkimukseen. Nyt olemme valmiita osallistumaan palautustoimien toteutukseen yhdessä viranomaisten ja paikallisten sidosryhmiemme kanssa, Timonen toteaa.

– Vahva yhteistyö ja sitoutuminen mahdollistavat, että tulevat toimet rakentuvat saumattomasti sille mitä on jo tehty. Oli hienoa kuulla ministereiltä, että vaelluskalakantojen vahvistamiseen pyritään tulevalla hallituskaudella turvaamaan nykyistä parempi rahoitus. Pitkäjänteisen työn kannalta tämä tuki on erittäin toivottavaa, Timonen sanoo.


Lue lisää