Turvallinen vesivoimatuotanto tarvitsee ympärivuorokautista vesivoimaosaamista

Kumppanuusmallimme mukaan vesivoimalaitostemme päivittäistä toimintaa ohjataan Fortumin valvomosta. Kun valvomotoiminta siirrettiin 2016 Espooseen, aloitti Rovaniemellä Kemijoen päivystäjät toimintansa. Kemijoen päivystäjä pitää yhdessä Fortumin operaattorin kanssa jokea silmällä ja toimivat muiden töidensä ohella operatiivisena taustatukena Fortumin vesioperaattorille. Linsenssiohjelmalla varmistetaan joen turvallinen ajaminen ja sähköntuotannon toimitusvarmuus kaikkina päivinä vuoden ympäri.

Fortumin valvomossa työskentelee 10 vesivoimankäytön valvojaa. Operatiivisen toiminnan tiimiä vetää Satu Nieminen, joka aloitti Fortumin valvomopäällikkönä viime toukokuussa. Valvomo säätää ja tarkkailee veden pintaa sekä pitää huolta jokikokonaisuudesta. Veden määrä ja tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Jokainen joki on omanlaisensa – valvomo-operaattorin on osattava ottaa toiminnassaan huomioon joen erityispiirteet.

”Meillä on mukavan kokoinen tiimi, joka työskentelee kolmivuorotyössä. Valvomo on miehitetty kaikkina päivinä vuodessa, niin arkena kuin pyhänä. Valvomotyö ei ole staattista tai vakaata. Tilanteet voivat muuttua nopeasti, kun voimalaitoksilla voi tulla esimerkiksi häiriötilanteita tai sääilmiöt vaihtelevat äkillisesti. Jokien säätämisessä otetaan aina huomioon ympäristö ja lupaehdot. Turvallisuus on ydinjuttu jokaisessa tilanteessa,” Satu painottaa.

Myös Rovaniemellä ollaan valmiudessa ympäri vuorokauden, kun Kemijoki Oy:n päivystäjä työskentelee yhdessä Fortumin valvomon kanssa.

”Päivystäjämme toimivat operatiivisen toiminnan tukena ja seuraavat jokialueita tiiviisti yhdessä Fortumin kanssa. Päivystäjän tehtäviin kuuluu myös kaupankäyntiin ja osakaskirjaukseen liittyvät tehtävät. Työ on vaativaa ja haastavaa ja kaikessa toiminnassa turvallisuus on tärkeintä. Vaikka valvomotoiminta on Fortumilla, myös meillä Rovaniemellä on valmius ottaa joki ja laitokset haltuun, jos jotain hyvin poikkeavaa tapahtuisi,” kertoo käyttöpäällikkö Heikki Poikela Kemijoki Oy:stä.

Vesivoimaa tuotetaan yhdessä kumppanien kanssa

Valvomotyö on hektistä – päivässä voi tulla helposti satakin puhelua eri kumppaneilta. Fortumin valvomo tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi kunnossapito- ja verkkoyhtiön kanssa.

”Tiedotamme yhdessä Kemijoen kanssa myös joen käyttäjiä, kuten kalastajia siitä, millaisia suunnitelmia joelle on. Näin joen käyttötarpeita voidaan yhteensovittaa,” Satu kertoo.

Kumppanuusmallissa toimiminen tarkoittaa sitä, että töitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä.

”Yhteistyö kumppaneiden kanssa on sujunut hyvin ja uusi toimintamalli toimii hienosti kaikkien tarpeet huomioiden,” Heikki avaa yhteistyötä.

Kemijoki-lisenssi antaa tunnustusta osaamiselle

Uudet operaattorit suorittavat Kemijoki Oy:n lisenssiohjelman, johon kuuluu teoria- ja simulaatiokokeita.

”Kemijoki-lisenssi on ollut nyt käytössä kolme vuotta ja se päivitetään tänä keväänä. Lisenssissä on muun muassa esitelty jokialueiden ja tekojärvien ominaispiirteet, tulvat ja sähköverkot. Ohjelmaan kuuluu lisäksi ympäristö- ja yritysvastuuteemoja. Kemijoki-lisenssin sisältämä materiaali on sellaista, että sitä on hyvä kerrata säännöllisesti ja pitää huolta niistä pienimmistäkin asioista – tuotannonohjaus Kemijoella on jatkuva prosessi.” Heikki kertoo.

Lisenssiohjelma on saanut kiitosta sen suorittaneilta vesivoimaoperaattoreilta.

”Lisenssiohjelma on erityisen näppärä perehdyttämisen kannalta, koska se antaa koulutukselle selkeän suunnan. Kun läpäisee perehdytystä seuraavan kokeen, saa vastuun tehdä isoja päätöksiä. Lisenssi on paitsi tunnustus omalle osaamiselle myös osoitus työn vastuullisuudesta”, Satu kiittelee.

Vesivoimalla suuri merkitys säätövoiman ja kantaverkon tehotasapainon ylläpidossa

Fortumin valvomo ohjaa 31 vesivoimalaitosta ja sen kokonaiskapasiteetti on 2 000 megawattia. Tehoissa se on Suomen suurin valvomo, josta ohjataan kaikkia isoja vesivoimaloita.

”Toimimme isossa roolissa Suomen kantaverkon tehotasapainon ylläpidossa. Vesivoima on tärkeää säätövoimaa, jolla tasoitetaan kysyntäpiikkejä. Uusiutuvat energiamuodot lisääntyvät koko ajan, mikä on ilmaston kannalta hieno asia. Vesivoima sopii hyvin tukemaan muita uusiutuvia energiamuotoja. Me pystymme paikkaamaan tilannetta silloin, kun aurinko ei paista tai ei tuule. Vesivoimalla varmistamme sähkön toimintavarmuuden Suomessa”, Satu sanoo ja jatkaa: ”Olemme valvomossa valtakunnallisesti tärkeän asian äärellä ja aidosti ylpeitä työstämme vesivoimaosaamisen huippuammattilaisina.”


Lue lisää