Tulvat etenevät ennusteiden mukaisesti

Poikkeuksellinen lämpö on hellinyt koko Kemijoki Oy:n vaikutusaluetta viime päivinä. Korkeat lämpötilat ovat kiihdyttäneet lumien ja jäiden sulamista nostaen virtaamia nopeasti. Vesien pinnat ja virtaamat ovat nousussa, joten vesistöjen varsilla asuvien ja liikkuvien on syytä ottaa asia huomioon.

Lämpimien ilmojen myötä ja lumien vesiarvojen mittausten mukaan tulvan odotetaan olevan keskimääräistä runsaampi ja tulvahuipun osuvan äitienpäivän tienoille. Vesistöennusteiden perusteella vahinkoraja voi rikkoutua Kittilän seudulla.

Tänä vuonna tulvalennon ajankohtana on helatorstain seutu. Lennon tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, miten paljon lunta ja tuloillaan olevaa vettä Kemijoen valuma-alueella on.

Lieksankoskella ja Pankakoskella ei vielä ohijuoksutuksia

Lieksankoskella ja Pankakoskella ei ole aloitettu vielä ohijuoksutusta, mutta tulovirtaama lähestyy tulvarajaa ja ohijuoksutukset voidaan joutua aloittamaan lähiaikoina. Kymijoella virtaamat ovat lähes kaksikertaiset tavanomaisiin kesävirtaamiin nähden ja juoksutusta Päijänteestä on lisätty jonkin verran viime päivinä. Päijänteen pinnankorkeus on lähes kesäajan tavoitekorkeudessa.

Säät vaikuttavat tulvan kehittymiseen

Tulvan kokonaisvesimäärä voidaan ennustaa suhteellisen hyvin lumen määrän ja vesipitoisuuden mukaan. Luonnonilmiöt, esimerkiksi sateet ja lämpötilan vaihtelut, aiheuttavat kuitenkin omat haasteensa virtaamien ennustamiselle. Ennusteista saatu tieto auttaa tulviin varautumisessa niin viranomaisia kuin Kemijoki Oy:tä.
Tulvaan varautumisessa tehdään joka kevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kuten ELY-keskuksen sekä pelastusviranomaisten ja Kemijoki Oy:n kesken.

Voit seurata veden korkeutta, virtaamia, lämpötiloja ja sademääriä Vesitietopalvelusta.
Seuraa viranomaisten ennusteita http://www.ymparisto.fi/vesitilanne

Lue lisää: Kysymyksiä ja vastauksia tulvasta

Lisätietoja:
Erkki Nuortio
Valvomopäällikkö, Kemijoki Oy

Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Fortumin vesivoimaoperaattorilta / 010 454 8300 


Lue lisää