Tulvakevät 2020 osoitti luonnon ja yhteistyön voiman

Hyvä yhteistyö ja ennakointi olivat keskeisessä roolissa kevään 2020 ennätysmäiseksi ennustettuun tulvaan varautumisessa. Aloitimme valmistautumisen hyvissä ajoin, kun lumen vesiarvot nousivat Lapissa epätavanomaisen suuriksi. Nyt viimeistelemme tulvan jälkeisiä töitä.

Seurasimme talven ja kevään ajan tarkasti Kemijoen vesistöalueen lumitilanteen kehittymistä. Arvioimme lumen määrän ja sen sisältämän veden sekä kevään sateiden pohjalta tason, jolle Lokka ja Porttipahta oli laskettava ennen tulva-aikaa. Kevään aikana juoksutimme Olkkajärven ja Kemijärven vedenpinnat säännöstelyrajojen alarajalle, jotta kaikki mahdollinen tila oli käytössä sulamisvesiä varten.

Aloitimme tiiviin yhteistyön tulvaviranomaisten kanssa alkutalvesta. Jo helmikuussa Lapin Ely-keskus ennakoi, että suuret lumimäärät voisivat aiheuttaa poikkeuksellisen suuria tulvia. Olemme osa Ely-keskuksen vetämää tulvaryhmää, joka kokoaa yhteen vesistöalueen kuntia ja viranomaisia.

Ely-keskuksella on pitkä kokemus tulvien torjunnasta Lapissa, ja se johtaa erinomaisesti ryhmän työskentelyä. Kemijoki Oy:n rooli on tukea viranomaista tulvantorjunnassa. Yhdessä pyrimme siihen, että tulvasta koituvat vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

”Vaikka rakennettujen vesistöjen säännöstely auttaa tulvien torjunnassa, luonnonvoimille emme voi mitään. Tulvan aikana torjumme tulvaa Kemijärven säännöstelyllä sekä joen oikea-aikaisilla juoksutuksilla. Keinomme ovat sikäli rajalliset, että Kemijärveen valui noin viiden Kemijärven säännöstelytilavuuden verran vettä, kun järveen mahtuu vettä yhden säännöstelytilavuuden verran”, Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela toteaa.

Tulvahuippuun varautumiseksi voimaloiden juoksutuksia lisättiin. Jokivoimalaitosten läpi juoksutettiin tulva-aikana vettä saman verran kuin sitä laitoksille tuli.

Lapin pelastuslaitos otti tulvatilanteen yleisjohtovastuun

Toukokuun lopulla teimme oman tulvalennon, jonka avulla keräsimme tietoa Kemijokeen tuloillaan olevan veden määrästä. Tulvalennoista ja satelliittikuvista saadut havainnot tukivat vesistömallien tulkintaa, kun Kemijoen juoksutussuunnitelmia päivitettiin yhdessä viranomaisten kanssa.

Kevään tulva oli suuruudeltaan niin poikkeuksellinen, että Lapin pelastuslaitos otti tulvatilanteen yleisjohtovastuun kesäkuun ensimmäisenä päivänä, jonka jälkeen se vastasi tilannekuvan ylläpitämisestä ja toiminnan yhteensovittamisesta. Kemijoki Oy oli mukana Tulva 2020 -johtoryhmässä muun muassa Lapin Ely-keskuksen, Tulvakeskuksen, Rovaniemen kaupungin, Kittilän ja Inarin kuntien sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa.

”Myös Lapin pelastuslaitoksen vetämä yhteistyö sujui erinomaisesti. Tulvantorjunta oli hyvin organisoitua ja joulukuussa 2019 toteutettu Rovaniemen tulvaharjoitus on selkeästi parantanut ryhmän valmiuksia. Yhdessä saimme tulvahuippua leikattua ja kaiken kaikkiaan tulvasta selvittiin hyvin. Ensi kevääksi saamme varmasti tekemistä hiottua entistä yhtenäisemmäksi”, Heikki kiittää.

Nyt lataamme akkuja tulevaa kesää ja talvea varten

Vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidon osalta tulvaan valmistautuminen aloitetaan jo edellisvuoden puolella koneistojen huoltojen suunnittelulla. Tulvan aikana voimalaitoksilla tehdään tavanomaisten huoltotöiden lisäksi tehostettua tarkkailua koneistojen kunnon, patoluukkujen ja ympäristön osalta. Tänä keväänä tarkastelimme lisäksi – suuren tulvan varalta – koneistojen toimintaa poikkeuksellisilla vesipinnoilla.

Vesivoimalaitosten käynnissä- ja kunnossapidon osalta saumaton yhteistyö kumppaneidemme kanssa varmisti turvallisen ja häiriöttömän sähköntuotannon. Tulvan aikana ja tulvan jälkitöinä olemme esimerkiksi keränneet ennätyksellisen määrän – noin 200 kuorma-autollista – voimalaitoksille ja välppiin kertynyttä roskaa.

Täytimme varastoaltaat tulvassa valmiiksi tulevaa kesää ja talvea varten. Lokka-Porttipahtaan on jo varastoitu vettä 650 000 megawattitunnin (MWh) edestä. Määrä vastaa yli 90 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta.

”Virtaamat ovat nyt kesätasolla”, sanoo Heikki ja jatkaa: ”Saimme tulva-aikana runsaasti kyselyjä. Vastasimme jokivarren asukkaiden kysymyksiin ja huoliin, oikaisimme virheellisiä käsityksiä ja ohjasimme kyselijöitä oikean tiedon lähteille. Kaikki palaute on arvokasta, sillä se kirittää meitä tulevissa tulvissa.”

Osana kevään ennätysmäiseksi ennustettuun tulvaan varautumista avasimme Tulvakevät 2020 -sivun, jolla välitimme ajankohtaista tietoa Kemijoen tulvatilanteesta ja vastasimme tulvasta usein kysyttyihin kysymyksiin. Muiden tulvatoimijoiden tavoin muistutimme ihmisiä tulvaturismin vaaroista vesillä ja rannoilla sekä aivan erityisesti voimalaitoksilla ja patosilloilla liikuttaessa.

Lisätietoa
Heikki Poikela
Kemijoki Oy, Käyttöpäällikkö
Puhelin 020 703 4469
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää