Tulvahuippu on ohitettu Kemijoki Oy:n vaikutusalueella

Lämmin ilmamassa on viihtynyt Kemijoki Oy:n vaikutusalueella parin viikon ajan. Lämpimät kelit pistivät vauhtia lumien sulamiseen ja jäiden liikkeelle lähtöön. Jokien ja varastoaltaiden pinnat lähtivät vauhdikkaaseen nousuun ja ohijuoksutuksia tehtiin kaikilla Kemijoki Oy:n voimalaitoksilla. Tulvahuippu saavutettiin Rovaniemellä 7. päivän tienoilla, ja siitä alkaen virtaamat ovat kääntyneet maltilliseen laskuun.

Keski- ja Etelä-Lappiin on odotettavissa sateita loppuviikon aikana. Runsaat sateet voivat vielä nostaa jokien virtaamaa ja veden pintaa. Kemijoki Oy toimii yhteistyössä tulvakeskuksen, Lapin ely-keskuksen ja paikallisten pelastusviranomaisten kanssa seuraten lumien sulamista ja sademääriä sekä niiden vaikutuksia virtaamiin ja pinnan korkeuksiin.

Voimalaitosten edustojen puhdistustyöt on aloitettu

Lumien ja jäiden sulaminen on kuljettanut jokien latvavesiltä asti roskia, joista osa kasautuu voimalaitosten edustoille ja kulkeutuu vesiteiden välppiin aiheuttaen voimalaitokselle tehonmenetyksiä. Voimalaitosten edustoilla on aloitettu pintaroskien, kuten heinien, risujen ja tukkien puhdistaminen konetyönä. Varsinainen välppien puhdistustyö aloitetaan sukellustyönä pahiten roskaantuneiden koneiden välpissä, joissa on suurimmat tehohäviöt. Työvaiheessa sukeltaja polkee välppiin kertyneitä roskia pohjaa kohti. Välppien puhdistus jatkuu tulvan laskettua konetyönä, jolloin pohjaan kasaantuneet roskat kerätään pois. Puhdistustyöt tehdään pääasiassa yöaikaan.

Lumilennot tarkensivat sulamisvesiennustetta

Kemijoki Oy:n ja viranomaisten 5.5. ja 6.5. tekemien lumilentojen jälkeen käsitys maastossa vielä olevista sulamattomista lumista tarkentui. Ounasjoen latvoilla ja erityisesti vaarojen ja tuntureiden pohjoisrinteillä oli vielä lunta, mutta viikonlopun yli jatkunut lämmin ilma on vauhdittanut lumien sulamista.
Tulvatilanteen rauhoittuessa olemme jatkaneet ohijuoksutuksia ja Kemijärven täyttöä suunnitelmien mukaan.

Voit seurata veden korkeutta, virtaamia, lämpötiloja ja sademääriä Vesitietopalvelusta.
Seuraa viranomaisten ennusteita http://www.ymparisto.fi/vesitilanne

Lue lisää: Kysymyksiä ja vastauksia tulvasta

Lisätietoja:
Erkki Nuortio
Valvomopäällikkö, Kemijoki Oy

Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Fortumin vesivoimaoperaattorilta / 010 454 8300 


Lue lisää