Tulva on alkanut Kemijoella

Kemijoella virtaamat ovat vasta nousussa. Ohijuoksutus on aloitettu Kemijoen alajuoksulla. Tulvasta odotetaan kokonaismäärältään keskimääräistä. Sään lämpenemiŋen yhdessä sateiden kanssa voi kuitenkin nostaa virtaamatasoja huomattavastikin.

Pyydämme rannoilla ja patosilloilla liikkuvia kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuuteen ja varautumaan pinnan äkillisiin nousuihin.

Lisätiedot:

Valvomopäällikkö Erkki Nuortio


Lue lisää