Tuemme vaelluskalakantoja kevään mäti- ja pienpoikasistutuksilla

Teemme yhtenä vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävänä toimenpiteenä mäti- ja pienpoikasistutuksia Kemi-Ounasjoen vesistössä. Istutamme maalis- ja huhtikuun aikana yhteensä noin 330 litraa merilohen ja meritaimenen mätiä sekä yli 100 000 pienpoikasta.

Osa 0,5 miljoonasta istutettavasta meritaimenen ja 1,3 miljoonasta merilohen mätimunasta on peräisin viime syksynä luonnosta pyydetyistä emokaloista ja osa tulee Luonnonvarakeskuksen Ohtaojan kalanviljelylaitokselta. Pienpoikaset saadaan Ossauskosken ja Raasakan kalanviljelylaitokselta. Sekä mäti että pienpoikaset on ARS-värjätty istutusten tuoton arvioimiseksi.

”Teemme ennen tulvia istutuksia yli 40 eri paikassa. Näin voimme seurata esimerkiksi sitä, miten mäti-istutukset soveltuvat Ounasjoen kaltaiseen isoon jokeen ja mistä pienpoikaset löytävät sopivia elinympäristöjä. Mäti- ja pienpoikasistutukset ovat turvallinen tapa elvyttää vaelluskalakantoja, sillä niiden aiheuttama kalatautiriski on minimaalinen”, kertoo Voimalohi Oy:n tuotantojohtaja Mika Pylväs. Voimalohi on PVO-Vesivoiman ja Kemijoki Oy:n yhteisesti omistama yhtiö, joka vastaa istutuksista.

Kevään istutusten pääpaino on Ounasjoen vesistössä. Meritaimenen mätiä sekä yksivuotiasta meritaimenta istutetaan myös Ala-Kemijoen sivujokiin ja merilohen mätiä Ylä-Kemijokeen. Osa mädistä istutetaan kotimaisissa biohajoavissa mätirasioissa ja osa suoraan sorapohjalle.

”Mätirasioihin laitetaan mukaan erikokoisia kiviä, jotta virtaava vesi kuljettaa rasioita eri paikkoihin jokea. Seurannan avulla selvitämme, onko mätirasia- vai suoraistutus tuloksellisempaa ja ovatko pienpoikasistutukset mäti-istutuksia kustannustehokkaampi tapa elvyttää vaelluskalakantoja. Parhaiden menetelmien löytäminen vaatii kokeiluja”, sanoo Voimalohi Oy:n toimitusjohtaja Aki Mäki-Petäys.

Pitkäjänteistä yhteistyötä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi

Istutusten volyymi kasvaa joka vuosi, samoin kuin kokemus ja tutkittu tieto erilaisten toimintatapojen tuloksista.

”On todella hyödyllistä päästä maastoon näkemään ja kokemaan, miten istutukset toteutetaan käytännössä. Voimalohen ammattilaiset tekevät hienoa työtä osin hyvinkin vaativissa olosuhteissa”, kuvailee kevään mäti-istutuksissa mukana ollut Lapin liiton vaelluskalatyöryhmän projektipäällikkö Lassi Kontiosalo.

Lapin liitto koordinoi Kemi-Ounasjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämishanketta. Vaelluskalatyöryhmän ajankohtaisiin tehtäviin sisältyy muun muassa Taivalkosken voimalaitospadon ohitusratkaisu, ensi kesän vaelluskalojen elinympäristökunnostustukset alisella Kemijoella sekä kevään mäti- ja pienpoikasistutukset ja niiden tuloksellisuuden seuranta. Hanketoiminnan edistämisen lisäksi Lapin Liiton vaelluskalatyöryhmä kartuttaa jatkuvasti tietotaitoaan.

”Kaikkeen tekemiseen tulee sisältyä toimenpiteiden tuoton seuranta ja tutkimus, kuten myös näkemys hankkeen seuraavista askelista”, toteaa Lassi Kontiosalo.

Istutukset osa Kemijoki Oy:n vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuutta

Kemijoki Oy:n tavoitteena on Kemi- ja Ounasjokeen sekä niiden sivujokiin leimautuneen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luominen ja osittaisen luonnonkierron palauttaminen. Vaelluskalakantojen palauttaminen rakennettuihin vesistöihin vaatii pitkäjänteistä työtä ja laajan valikoiman samansuuntaisia toimenpiteitä sopivassa järjestyksessä.

Kemijoki Oy:n vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteen kuuluu kokemuksen kartuttaminen siitä, miten istutusten avulla tuotetaan parhaiten poikasia, jotka lähtevät vaeltamaan kohti merta.

”Etsimme parhaillaan myös parasta padon ohitusratkaisua Taivalkosken voimalaitokselle sekä kumppania vaelluskalojen lisääntymisalueiden vahvistamiseksi Taivalkosken yläpuolisissa sivujoissa”, muistuttaa Kemijoki Oy:n johtaja Ismo Heikkilä.

Kerromme Taivalkosken vaelluskalaratkaisun etenemisestä säännöllisesti. Lisätietoa hankkeesta löytyy myös Kemijoki Oy:n verkkosivuilta.

Lisätietoja
Johtaja Ismo Heikkilä
Kemijoki Oy
Sähköposti ismo.heikkila@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4415

Mäti-istutuksia Ounasjoen Marras- ja Aapiskoskella sekä Savukoskella huhtikuussa 2019


Lue lisää