Tuemme merikotkien rengastustyötä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alueella

Tuimme vuonna 2019 Lapin lintutieteellistä yhdistystä Lokan ja Porttipahdan alueen merikotkien rengastustyössä. Vuosina 2020-2022 korvaamme yhdistykselle tekojärvien alueen linnustoa kartoittavasta selvityksestä aiheutuvia kuluja. Hankkeet ovat osa tekojärvien kehittämishanketta, jonka osana pyrimme tuomaan alueen monipuolista luontoa entistä paremmin esille.

Vaikka merikotkat asustavat yleensä nimensä mukaisesti meren ääressä, on Lokan ja Porttipahdan tekojärvien alue muodostunut vuosikymmenten saatossa tärkeäksi merikotkien elinympäristöksi. Vielä puoli vuosisataa sitten erittäin uhanalaiseksi luokiteltu merikotka on nykyään jo hyvissä kantimissa, ja kannan kooksi arvioidaan yli 500 yksilöä koko maassa.

Tekojärvien alueella pesii noin 27-30 merikotkaparia, kun taas Sodankylän alueelle pesänsä on tehnyt kaikkiaan 60 merikotkaparia.

Merikotkien lukumäärän kartoitus ja pesintätuloksen selvitys tapahtuu Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten lintuharrastajien yhteistyössä. Metsähallitus selvittää ensin merikotkan pesintätuloksen lentämällä helikopterilla tiedossa olevien pesien yli, jonka jälkeen tieto pesien sijainnista välitetään lintuharrastajille. Lintuharrastajien tekemä rengastus, jonka tavoitteena on muun muassa lintujen määrän selvittäminen, on vapaaehtoistyötä, jolloin matkoihin ja majoitukseen saatu tuki on erityisen tärkeää.

”Kemijoki Oy:n avustus on erittäin merkittävä, koska muuten olisimme joutuneet jättämään osan käynneistä tekemättä”, kertoo merikotkien rengastaja Jarmo Ahtinen.

”Rengastuskulujen lisäksi Kemijoki Oy tulee tukemaan mahdollisen pesäkameran asentamista ja ylläpitoa sekä merikotkien satelliittiseurantaa vuosina 2020-2022”, kertoo Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Jyrki Autti.

Linnustoselvitys alkaa kevättalven aikana

Lapin lintutieteellinen yhdistys aloittaa tänä vuonna linnustoselvityksen laatimisen, jonka tarkoituksena on selvittää, millainen tekojärvien alueen linnusto nykyisin on. Vastaava selvitys on tehty viimeksi 1990-luvulla, joten sen avulla saadaan arvokasta tietoa siitä, miten alueen linnusto on muuttunut vuosien saatossa. Kemijoki Oy korvaa yhdistykselle vuoteen 2022 asti jatkuvasta selvityksestä aiheutuvia kustannuksia.

Selvitys alkaa kevättalven aikana talvilinnuston kartoituksella Lokan kylän alueella, ja myöhemmin keväällä on tarkoitus suorittaa viikoittaisia lintulaskentoja Lokan altaaseen yhdistyvällä Sompiojärvellä lintujen muuttoajan ollessa kiivaimmillaan. Sen jälkeen vuorossa on kesälinnuston selvitys, jonka jälkeen syksyllä suoritetaan jälleen lintulaskentoja lintujen levähtäessä Sompiojärvellä syysmuuton aikaan.

”Kesän aikana on tarkoitus laskea Lokan ja Porttipahdan saarten linnustot, jonka jälkeen saaret kierretään vielä kerran veneellä vesilintujen laskemiseksi”, kertoo Lapin lintutieteellisen yhdistyksen Olli-Pekka Karlin lopuksi.

Lisätietoja
Jyrki Autti, aluepäällikkö
Kemijoki Oy
jyrki.autti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4425


Lue lisää