Toteutimme työturvallisuusauditoinnit Anjalankosken ja Inkeroisten voimalaitoksilla

Toteutimme elokuussa 2023 kumppaneidemme kanssa työturvallisuusauditoinnit Kymijoella sijaitsevilla Anjalankosken ja Inkeroisten vesivoimalaitoksilla. Auditointien pääpaino oli turvallisuusjohtamisessa, minkä lisäksi tarkastelimme muun muassa turvallisuushavaintokulttuuria, turvallisuusjärjestelmän toimivuutta sekä turvallisuusohjeistuksen vaatimusten noudattamista ja työturvallisuuden toteutumista kumppanimme toiminnassa.

”Tutustuimme auditointien aikana yhdellä voimalaitoksella käynnissä olevaan projektityömaahan ja sen toimittajan turvallisuusjohtamiseen. Lisäksi teimme kummallakin voimalaitoksella kävelykierroksen ja haastattelimme Kemijoki Oy:n ja kumppaneidemme työntekijöitä ja projektijohtajia turvallisuusasioista. Saimme keskusteluissa niin positiivista palautetta työturvallisuudesta kuin myös ehdotuksia konkreettisista kehityskohteista ja ideoita turvallisuuskulttuurin parantamiseksi”, Kemijoki Oy:n työsuojelupäällikkö Sanna Nousiainen jatkaa.

”Kumppaneilla on keskeinen rooli Kemijoki Oy:n turvallisuuskulttuurissa ja sen kehittämisessä. Toimintatapaamme kuuluu esimerkiksi jatkuva tiedon jakaminen kumppaneidemme kanssa hyviksi havaituista turvallisuuskäytännöistä”, Nousiainen lisää.

Työturvallisuuden parantamiseksi projekteissa hyödynnetään esimerkiksi projektikohtaista rakennuttajan turvallisuusasiakirjaa, jonka avulla urakoitsija saa tärkeää tietoa projektiin liittyvistä erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista turvallisuuteen. Se mahdollistaa töiden suunnittelun ja toteutuksen entistä paremmin tavalla, joka ottaa työntekijöiden turvallisuuden huomioon.

Vuosittain tehtävien auditointien tavoitteena on tunnistaa tapoja, joilla Kemijoki Oy:n ja kumppaneiden työntekijöiden työturvallisuutta voidaan parantaa. Auditointien kohteina ovat kumppaniyritykset, voimalaitokset kuin myös kulloinkin käynnissä olevat projektityömaat.

Lisätietoja
Sanna Nousiainen
Työsuojelupäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti sanna.nousiainen@kemijoki.fi
Puhelin +358 40 647 2474


Lue lisää