Toimivaa kumppanuutta – Kemijoki Oy:n vuosikertomus 2015 on ilmestynyt

Virtauksia vuodestamme:

Historian toiseksi paras tuotantovuosi

Voimalaitoskoneistojen toimintavalmius oli hyvällä tasolla ja tuotimme sähköä yhteensä 5 333 gigawattituntia. Voimalaitosten kokonaiskäytettävyys, johon vaikuttavat häiriöiden lisäksi koneiden seisokit huoltojen aikana, oli 97,46 prosenttia, mikä oli hieman suunniteltua tasoa parempi.

Toimintamallin muutosta jatkettiin

Viimeinen osa toimintamallimme muutosta toteutui 30.11., kun Kemijoki Oy:n voimalaitosten kaukokäyttö siirtyi Fortumin valvomoon Espoon Keilaniemessä. Siirtymävaiheen keskeisin osa on vuosien 2015–2016 aikana toteutettava intensiivinen koulutusvaihe. Solmimme lisäksi elokuussa sopimuksen alueellisen sähkönjakeluverkkomme ja tytäryhtiömme Lapin Sähköverkko Oy:n osakekannan myynnistä Carunalle. Uudessa toimintamallissamme sähköverkkoliiketoiminta ei ole Kemijoki Oy:n ydinliiketoimintaa.

Runsaan tulvan vuosi

Vesimäärät olivat poikkeuksellisia pitkin vuotta johtuen erityisesti kesän ja syksyn runsaista sateista. Kevättulva oli volyymiltaan 40 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kesän ja syksyn sadanta oli yli 20 prosenttia keskimääräistä runsaampi ja virtaamat pysyttelivät pääsääntöisesti tavanomaisen yläpuolella. Porttipahdan ja Lokan pinnat nousivat loppusyksyä kohden noin metrin vuoden alun tilanteesta ja olivat vuoden lopussa noin puoli metriä keskimääräisen yläpuolella.

Tutustu vuosikertomukseemme ja yritysvastuuraporttiimme.
Kemijoki Oy, Tarja Zitting-Huttula, johtaja, yritysvastuu, tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi, puh. 020 703 4414.


Lue lisää