Tietomallinnus tukee Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjauksen suunnittelutyötä

Kemijoen sivujoki Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja jatkuu vuonna 2021 Kokkosnivan peruskorjauksella. Kokkosnivan peruskorjaustyössä keskitytään voimalaitoksen tuotantovarmuuden ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseen.

Peruskorjausten järjestys määräytyy laitoksista laadittujen kuntoarvioiden mukaan.

”Kokkosnivan voimalaitos on ollut kovassa säätökäytössä, jonka vuoksi laitos nousi kuntoarvion perusteella peruskorjausvuoroon Porttipahdan jälkeen seuraavaksi”, Kokkosnivan peruskorjauksen projektipäällikkö ja Kemijoki Oy:n konetekniikan asiantuntija Heikki Pesonen kertoo.

Peruskorjaustyössä voimalaitoksen juoksupyörä korvataan uudella, vesinapaisella juoksupyörällä, joka parantaa laitoksen ympäristöturvallisuutta ja turbiinin hyötysuhdetta. Lisäksi peruskorjauksessa uusitaan muun muassa voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä korjataan vesiteiden teräs- ja betonirakenteissa esiintyvät korroosiovauriot.

”Voimalaitoksen turbiinin teräsrakenteet pintakäsitellään kauttaaltaan, ja kaikki pienetkin laitteet uusitaan suurimmaksi osin”, Pesonen toteaa.

Peruskorjaustöiden on määrä käynnistyä kesäkuun alussa 2021 ja töiden on määrä valmistua syksyn aikana. Kokkosnivan jälkeen vuorossa on Kurkiaskan voimalaitoksen peruskorjaus.

Peruskorjaustyössä edistetään voimalaitoksen digitalisaatiota

Peruskorjauksen suunnittelutyössä on hyödynnetty voimalaitoksen sisä- ja ulkotiloista sekä koneistosta tuotettua tarkkaa tietomallinnusta. Kokkosniva toimii tietomallinnusten hyödyntämisen pilottihankkeena.

”Tietomallinnus on luotu suunnittelutyön tueksi toimittajille ja Kemijoki Oy:n omalle projektihenkilöstölle. Sen avulla voimalaitoksen peruskorjaustyöhön liittyviä mittauksia voidaan tehdä kotikonttoreilta käsin. Mallinnus mahdollistaa esimerkiksi turbiinin sisälle sukeltamisen”, Pesonen kertoo.

Lisäksi korjaustyön yhteydessä voimalaitokseen asennetaan kunnossapito- ja tiedonkeruujärjestelmiä, joiden myötä parannetaan voimalaitoksen kunnonvalvontaa.

Lue lisää Kokkosnivan voimalaitoksen peruskorjauksesta.

Lisätietoja
Heikki Pesonen
Kemijoki Oy, konetekniikan asiantuntija
Kokkosnivan peruskorjauksen projektipäällikkö
Puhelin 040 705 2982
Sähköposti heikki.pesonen@kemijoki.fi


Tietomallinnus ulottuu voimalaitoksen turbiiniin asti.


Lue lisää