Tiedote: Vaelluskalayhteistyössä merkittävä askel eteenpäin Kemi- ja Ounasjoen alueella

Lapin liitto lähtee vetämään Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämisen toimenpidesuunnitelman laatimista. Suunnitelma tehdään yhdessä alueen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työ tukee hallitusohjelman linjauksia kalakantojen elvyttämisestä. Suunnitelman pohjalta on tavoitteena edetä ripeästi toimenpiteisiin. Näin voitaisiin kotiuttaa Lappiin nyt tarjolla olevaa hallituksen kärkihankerahoitusta. Puolitoista vuotta kestävän toimenpidesuunnitelmatyön koordinoinnin rahoittavat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy.

”Toimenpidesuunnitelma Kemi- ja Ounasjoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämisestä tähtää konkreettisiin ehdotuksiin toimenpidekokonaisuuksista, joille haetaan maa- ja metsätalousministeriön kärkihankerahoitusta. Toimenpidesuunnitelmassa käsitellään Kemi- ja Ounasjoen vesistöaluetta kokonaisuudessaan kymmenen vuoden aikajänteellä”, kertoo Lapin liiton maakuntajohtaja Mika Riipi.

Suunnitteluhanke aloitetaan Lapin liiton järjestämällä osallistavalla sidosryhmätilaisuudella alkukesästä. Keskeisimpiä sidosryhmiä ovat maa- ja metsätalousministeriö, Lapin ELY-keskus, vaikutusalueen kunnat, Metsähallitus, kalastusalueet ja kalaveden osakaskunnat Kemijoella ja Perämerellä, ammattikalastajat, Kalatalouden keskusliitto, Lapin vapaa-ajan ja muut kalastajajärjestöt, matkailuyritykset, joki-, järvi- ja merialueen asukkaat.

”Kemijoki Oy:n selkeä tavoite on vaelluskalakantojen palauttaminen ja vahvistaminen. Vapaaehtoiset ja yhteistyöhön perustuvat toimet ovat nopein tapa edistää vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen. Lapin liiton koordinoima suunnitelmatyö ja siitä syntyvät toimenpiteet ovat käytännön esimerkkejä yhdessä tekemisestä”, sanoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Hallitusohjelma linjaa kärkihankerahoja kalakantojen elvyttämiseen

Juha Sipilän hallitus linjasi ohjelmassaan tehostavansa uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpanevansa kalatiestrategiaa. Kalakantojen elvyttäminen aloitetaan kalatiestrategian toimeenpanolla pilottikohteissa. Yksi pilottikohteista on Kemi- ja Ounasjoen vesistöalue. Toimenpiteet näissä pilottikohteissa on määrä suunnitella kevään 2016 aikana.

”Uskomme vahvasti yhteistyöhön ja monipuoliseen keinovalikoimaan vaelluskalojen palauttamisessa rakennettuihin vesistöihin. Keskeisten sidosryhmien sitoutuminen ja panos toimenpidesuunnitelman laatimiseen on tärkeää. Käynnistyvässä työssä tiiviin vuoropuhelun ja yhteistyön avulla rakennamme Kemi- ja Ounasjoelle kokonaisvaltaisen toimenpidesuunnitelman ja konkreettiset tavoitteet. Tämän pohjalta voidaan käynnistää ripeästi toimenpiteitä, jotka vievät kohti yhdessä asetettuja tavoitteita”, summaa PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan vaelluskalatyöhön tarkoitettua kärkirahoitusta suunnataan erityisesti yhteisrahoitteisesti toteutettaviin konkreettisiin ja ripeästi liikkeelle lähteviin hankkeisiin, joissa on vahva alueellinen sitoutuneisuus. Kemi- ja Ounasjoen tapaisella laajalla vesistöalueella vahvan alueellisen sitoutuneisuuden löytäminen edellyttää laajapohjaista ja hyvin valmisteltua koordinaatiotyötä ja toimenpidesuunnitelman laatimista. Tämän vuoksi työtä lähtee vetämään Lapin aluekehitystyötä, edunvalvontaa ja maakuntakaavoitusta tekevä Lapin kuntien muodostama Lapin liitto. Työlle suuntaa antaa ja toimenpidesuunnitelmaa linjaa sidosryhmistä koottava ohjausryhmä.

Lisätietoja:

Lapin Liitto
Mika Riipi, maakuntajohtaja
Puhelin 044 767 4200
Sähköposti mika.riipi@lapinliitto.fi

Kemijoki Oy
Tuomas Timonen, toimitusjohtaja
Puhelin 020 703 4410
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi

PVO-Vesivoima Oy
Pertti Pietinen, toimitusjohtaja
Puhelin 040 581 4726
Sähköposti pertti.pietinen@pvo.fi


Lue lisää