Tiedote: Sierilän hankkeelle poikkeamislupa apilakirjokääriäisen osalta

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Kemijoki Oy:lle 30.6. luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Lupa koskee suunnitellun Sierilän voimalaitoksen vaikutusalueella elävää uhanalaista perhoslajia apilakirjokääriäistä. Kemijoki Oy:n tavoitteena on varmistaa, että alueen elinolosuhteet säilyvät jatkossakin apilakirjokääriäiselle suotuisana.

Vaasan hallinto-oikeuden maaliskuussa 2015 antaman päätöksen mukaan Kemijoki Oy:llä on oltava ennen Sierilän voimalaitoksen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain mukainen lupa maankäyttömuutoksille, joilla saattaa olla vaikutusta apilakirjokääriäisen esiintymispaikkaan tai vaihtoehtoisesti päätös siitä, että tällaista lupaa ei tarvita.

Apilakirjokääriäiskannan turvaaminen on tärkeä osa Sierilän voimalaitoksen rakentamishankkeen valmistelua. Kemijoki Oy on suunnitellut ja toteuttanut esiintymän suojaamiseksi useita toimenpiteitä. Yhtiö on muun muassa laatinut toimenpidesuunnitelman alueen kehittämiseksi sekä suunnitellut suojapadon esiintymispaikan ympärille. Kemijoki Oy on myös tehnyt useina vuosina apilakirjokääriäisen siirtoistutuksia eri kohteisiin. Lisäksi yhtiö on tehnyt selvityksiä perhosen löytämiseksi sekä muualta Lapista että koko Suomesta. Tätä työtä jatketaan myös kuluvana kesänä.

”Tavoitteemme on apilakirjokääriäisen ja yleisemminkin luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Apilakirjokääriäisen osalta olemme tehneet useita toimenpiteitä lajin säilymiseksi. Sierilän hankkeen kannalta on myönteinen asia, että päätös saatiin. Tutustumme nyt rauhassa päätöksen yksityiskohtaiseen sisältöön. Sierilän voimalaitoshankkeen suunnittelu ja siihen liittyvät toimenpiteet uhanalaisten lajien elinympäristöjen turvaamiseksi jatkuvat”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

Lisätietoja:
Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
020 703 4410
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Sierilän voimalaitoksen perustiedot
Kemijoki Oy haki lupaa Sierilän voimalaitokselle vuonna 2005. Valmistuessaan Sierilän voimalaitos tuottaisi vuodessa 155 GWh uusiutuvaa, päästötöntä ja kotimaista energiaa. Sierilän energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Laitoksen teho olisi 44 MW ja se rakennettaisiin Oikaraisen kylään noin 20 kilometriä Rovaniemeltä ylävirtaan. Voimalaitoksen rakentamisen välitön työllisyysvaikutus olisi noin 800 henkilötyövuotta ja välillinen noin 900 henkilötyövuotta. Valmistuessaan Sierilä tuottaisi kiinteistöveroa Rovaniemen kaupungille noin miljoona euroa vuodessa.
Lisätietoja Sierilän voimalaitoksesta


Lue lisää