Tiedote / Lapin Liitto: Kemijoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi perustettu yhteistyöryhmä aloitti toimintansa

Lapin liiton koordinoima yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran toukokuun 2016 lopussa Rovaniemellä. Alueellisen yhteistyöryhmän tehtävänä on ohjata toimenpidesuunnitelman laatimista Kemijoen vesistöalueen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi sekä valmistella hankkeita hallituksen kärkihankerahoituksen hakuun. Kemijoen vesistöalue kuuluu hallituksen pilottikohteisiin johon rahoitusta voidaan ohjata. Puolitoista vuotta kestävän toimenpidesuunnitelmatyön koordinoinnin rahoittavat Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy.

Yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous pidettiin Rovaniemellä toukokuun viimeisenä päivänä. Kokouksessa valittiin toimielimen puheenjohtajakasi Lapin liiton yhteysjohtaja Maiju Hyry ja varapuheenjohtajaksi Keski-Kemijoen kalastusalueen puheenjohtaja Reijo Saari. Hankkeen projektipäälliköksi Lapin liitto on nimennyt Lassi Kontiosalon.

Ohjausryhmän jäseneksi on rahoittajatahojen lisäksi pyydetty edustajat Perämeren, Ala -Kemijoen, Keski-Kemijoen, Yli–Kemin ja Ounasjoen kalastusalueilta sekä edustajat Lapin ELY-keskuksesta, Lapin liitosta ja Luonnonvarakeskuksesta.

”Nyt aloittanut laajapohjainen ja erittäin asiantunteva työryhmä pystyy tarkastelemaan vaelluskalojen palauttamiseen liittyviä kysymyksiä kokonaisvaltaisesti ja luo työlle hyvät lähtökohdat”, iloitsee ohjausryhmän puheenjohtaja Maiju Hyry.

Järjestäytymisasioiden lisäksi ohjausryhmä päätti kokouksessaan toteuttaa avoimen sidosryhmätilaisuuden elokuun lopussa.

”Tilaisuuden tarkoituksena kertoa nyt aloitetusta työstä ja kutsua alueelliset toimijat mukaan yhteistyöhön. Haluaisimme myös kuulla sidosryhmiemme ajatuksia vaelluskalakantojen elvyttämistyöstä ja otamme mielellään vastaan ideoita tulevaa toimenpidesuunnitelmaa varten”, kertoo projektipäällikkö Lassi Kontiosalo Lapin liitosta.

Lisätietoja:

Hankkeen projektipäällikkö
Lassi Kontiosalo
puhelin 0400 315 138
Sähköposti lassi.kontiosalo@lapinliitto.fi

Ohjausryhmän puheenjohtaja
Maiju Hyry, yhteysjohtaja
Puhelin 040 7444601
Sähköposti maiju.hyry@lapinliitto.fi

Ohjausryhmän varapuheenjohtaja
Reijo Saari, Keski-Kemijoen kalastusalue
Puhelin 0400197291
Sähköposti: Reijosaari1@gmail.com


Lue lisää