Tiedote: Kemijoki Oy:n valvomotoiminta siirtyy Fortumin hoidettavaksi

Kemijoki Oy:n hallitus on päättänyt yhtiön valvomotoiminnan omistajaulkoistuksesta Fortum Power and Heat Oy:lle. Kyseessä on viimeinen merkittävä vaihe Kemijoki Oy:n muutoksessa uuteen toimintamalliin, jossa yhtiö hankkii pääosan toiminnoistaan ulkoisilta sopimuskumppaneilta.

Vesivoimalaitosten toimintaa ohjataan valvomosta. Kemijoki Oy:n Rovaniemellä sijaitsevan valvomon tekniikka on vanhentumassa, minkä vuoksi yhtiöllä olisi edessään huomattavat uusinvestoinnit.

”Fortumilla on käytössään nykyaikaista valvomotekniikkaa. Yhtiön valvomossa Espoossa on kapasiteettia hoitaa yhtiön omien vesivoimalaitosten lisäksi Kemijoki Oy:n vesivoimaloiden ohjaaminen turvallisesti ja tehokkaasti”, kertoo Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen. ”Nykyaikaisella vesivoiman ohjausjärjestelmällä voidaan saavuttaa tuotannon optimointi- sekä kustannushyötyjä tasapuolisesti kaikille Kemijoki Oy:n osakkaille. Uudessa toimintamallissa vesivoimatuotantoa suunnitellaan pidemmällä ennustehorisontilla, minkä seurauksena on mahdollista saavuttaa ympäristön kannalta entistä kestävämpi ajomalli”, Timonen sanoo.

Vesivoiman tuottajana Fortumilla on Kemijoki Oy:n tavoin pitkä kokemus omien voimalaitostensa käytöstä ja ohjaamisesta. Yhtiö on keskittänyt Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä sijaitsevien voimalaitostensa tuotannon suunnittelun ja ohjauksen Espoon valvomoon. Lisäksi Fortum on vastannut myös Kemijoki Oy:n vesivoimaloiden tuotannon suunnittelusta jo Kemijoki Oy:n perustamisesta lähtien.

”Kokemustemme mukaan vesivoiman tuotannon suunnittelu ja eri vesivoimaloiden tuotannon ohjaus paranevat, kun tuotannonsuunnittelijat ja valvomohenkilöstö istuvat samoissa tiloissa. Tiedonkulun luotettavuus koko prosessissa on keskitetyssä mallissa parempi kuin hajautetussa mallissa”, johtaja Tatu Kulla Fortumista kertoo.

Turvallinen ja tehokas vesivoimatuotannon ohjaus varmistetaan myös valvomotoimintojen siirron aikana. Siirtymävaiheen aikana Fortumin valvomohenkilöt koulutetaan ohjaamaan Kemijoki Oy:n voimalaitoksia, ja Kemijoki Oy:n ja Fortumin valvomohenkilöt ohjaavat voimalaitoksia tiiviisti yhdessä.

Valvomon omistajaulkoistus ei aiheuta Kemijoki Oy:ssä henkilöstövähennyksiä, sillä henkilöstövaikutukset pystytään hoitamaan uudelleensijoittumisilla ja eläkejärjestelyillä.

Lisätietoja:

Tuomas Timonen, Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy, 020 703 4410, tuomas.timonen@kemijoki.fi

Tatu Kulla, Johtaja, Fortum Power and Heat Oy, 0400 294 499, tatu.kulla@fortum.com

Tuomas Timonen ja Tatu Kulla ovat tavoitettavissa 3.11.2014 klo 15.30 – 17.00 puhelimitse tai Kemijoki Oy:n pääkonttorilla Rovaniemellä osoitteessa Valtakatu 11. Tätä ennen soittopyynnön voi jättää johdon assistentti Piia Herraselle puhelimitse 020 703 4418 tai sähköpostitse piia.herranen@kemijoki.fi.

Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2013 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 148 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

Fortum Oyj
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.


Lue lisää