Tiedolla johdettua vesivoimaa: Otimme käyttöön pumppausasemien etävalvonnan

Kemijoki Oy investoi määrätietoisesti tuotantovarmuutta ja tuotantojärjestelmän turvallisuutta lisääviin kohteisiin, kuten patojen kunnosta ja patoturvallisuudesta huolehtimiseen.

Omistamme kilometreissä mitattuna eniten patoja Suomessa, yhteensä noin 85 kilometriä. Huolehdimme säännöllisesti patojen kunnosta muun muassa raivaamalla luiskilta puustoa ja kohentamalla kuivatusjärjestelmiä. Pumppuasemat ovat merkittävä osa patojen kuivatusjärjestelmiä: ne varmistavat padon kuivatusvesien ja ympäristöstä tulevien valuntavesien johtamisen padon yli varsinaiseen jokiuomaan.

Toteutimme pumppaamoilla merkittävän kunnossapitoon liittyvän etävalvonnan kehitysprojektin, joka on osa ennakoivaa kunnonvalvontaa ja kunnossapitoa sekä prosessiemme jatkuvaa optimointia. IoT-järjestelmällä analysoitavaa dataa kerätään 13:sta Pohjois-Suomen pumppaamolta kattaen muun muassa pumppujen kunnonvalvonnan, kaivojen ja tilan lämpötilavalvonnan, pinnankorkeuden mittaukset ja välpän valvonnan sekä pumppujen käyntiaikojen laskemisen.

Pumppuasemien digitalisoinnilla varmistamme pumppaamoiden kunnon ajantasaisesti, parannamme entisestään käyttövarmuutta ja optimoimme energiankulutusta ohjaamalla kulutusta mahdollisuuksien mukaan edullisimmille tunneille.

Pumppuasemien digitalisointi tukee Kemijoki Oy:n datasta tietoon, tiedosta toimintaan -ajattelua. Uusien dataratkaisujen ja analytiikan hyödyntäminen sekä tiedon parempi jakaminen ovat vesivoiman tuotannon kehittämisessä avainasemassa. Työ ratkaisumallin kehittämiseksi jatkuu.

Löydät Caverionin artikkelin ”Pumppaamoiden digitalisointi – tiedon hyödyntämistä ja parempaa ennakointia vesivoiman kunnonvalvonnassa” täältä ja videon pumppaamoiden IoT-pilotista täältä.

Lisätietoja: 
Heikki Kusmin
Johtaja, käytettävyys
Kemijoki Oy
Sähköposti heikki.kusmin@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4416


Lue lisää