Terramare Oy Loue–Tervolan uomanparannushankkeen urakoitsijaksi

Kemijoki Oy ja Terramare Oy ovat allekirjoittaneet Loue–Tervolan uomanparannushanketta koskevan urakkasopimuksen. Terramare aloittaa työt suunnitelmien mukaan alkukesällä tulvakauden päätyttyä. Hanke on tarkoitus saada päätökseen vuoden lopulla.

Loue–Tervolan uomanparannushankkeella vähennetään jokiuoman virtaushäviöitä ja parannetaan jääolosuhteita sekä joen virkistyskäyttöä. Nykyisin joen ahtaat virtausalueet pysyvät sulina talvella, ja jäähtyessään vesi muodostaa suppoa eli hyydepatoja. Hyydepadot heikentävät virtaamaolosuhteita ja aiheuttavat putouskorkeuden pienentymistä Ossauskosken voimalaitoksella.

Kun ahtaat jokiosuudet perataan, hyydepatoja syntyy vähemmän. Vesi virtaa väljemmin myös kesäaikaan. Voimalaitoksen teho kasvaa, ja samasta vesimäärästä saadaan putouskorkeuden lisääntymisen seurauksena enemmän energiaa. Kaivettu maa-aines muotoillaan rannoille penkereiksi, jotka suojaavat rantatörmää ja parantavat rantojen virkistyskäyttöä. Jokea perataan kuudessa kohteessa yhteensä noin kolmen kilometrin matkalta. Rantoja maisemoidaan ja suojataan noin 15 kilometrin matkalla.

”Lähtökohtina uomanparannushankkeelle ovat energiataloudellisten hyötyjen lisäksi alueen asukkaiden toiveet parantaa rantojen ja jokialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hienoa että työt pääsevät pitkän lupaprosessin jälkeen vihdoin alkamaan”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

”Meillä on pitkät perinteet erilaisista ruoppaus- ja maisemointiurakoista. Kun aikataulu tarkentuu, olemme Kemijoki Oy:n kanssa yhteydessä rannanomistajiin ja kerromme töiden etenemisestä”, Terramare Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Yletyinen kertoo.

Lisätiedot:

Tuomas Timonen
Toimitusjohtaja, Kemijoki Oy
p. 020 703 4410
tuomas.timonen@kemijoki.fi

Sakari Pyhäjärvi
Projektipäällikkö, Kemijoki Oy
p. 020 703 4471
ei tavoitettavissa perjantaina klo 16–18
sakari.pyhajarvi@kemijoki.fi

Jarmo Yletyinen
Toimitusjohtaja, Terramare Oy
p. 09 6136 2613
jarmo.yletyinen@boskalis.com

Lue lisää Loue –Tervolan uomanparannushankkeesta Kemijoki Oy:n verkkosivuilla

Kemijoki Oy
Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2014 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 4 126 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.
www.www.kemijoki.fi

Terramare Oy
Terramarella on yli 60 vuoden kokemus Suomen satama- ja vesiväyläverkoston rakentamisesta. Yhtiö on erikoistunut erilaisiin ruoppaustöihin, vedenalaiseen louhintaan, satama- ja laiturirakentamiseen, liukuvalukohteisiin sekä ympäristörakentamiseen. Terramare on maailmanlaajuisesti toimivan ruoppauksen ja meripalvelujen asiantuntijayritys Royal Boskalis Westminster N.V.:n tytäryhtiö.
www.terramare.fi


Lue lisää