Talvivalmistelut käyvät kiivaimmillaan voimalaitoksillamme

Vesivoima elää tiiviisti neljän vuodenajan rytmissä, jolloin myös voimalaitoksillamme tehtävät työt vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Syystalvelle tultaessa valmistelevat työt laitosten talvikuntoon saattamiseksi ovat täydessä vauhdissa.

Jäiden tuloa Kemijoelle odotellaan yleensä marras- joulukuun aikana ja siksi jokea ja sen voimalaitoksia valmistellaan näin syksyisin talvea varten.Yksi laitoksilla tehtävä tärkeä työ on välppien puhdistaminen. Välpät toimivat eräänlaisena suodattimena turbiinille menevälle vedelle. Roskaantuneet välpät hidastavat veden virtausta, mikä vaikuttaa suoraan tuotettavan sähkön määrään.

”Keväällä jään sulaessa ja virtaamien kasvaessa välpät keräävät jälleen kaikkea mahdollista tulvaveden mukanaan tuomaa materiaalia. Seuraamme aktiivisesti mittauksia ja välppien puhdistuksia tehdään aina tarpeen mukaan. Tänä syksynä esimerkiksi Ossauskosken voimalaitoksella nostettiin työvuoron aikana välppiä puhdistaessa viisi kuorma-autolastillista roskia”, kertoo Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela.

Kemijoella sijaitsevien voimalaitostemme paikalliskäytöstä ja kunnossapidosta vastaavan Caverion Suomi Oy:n laitoshoitajat tarkkailevat jokea ja voimalaitoksia.

”Syksyn tullen ja ilmojen viilentyessä voimalaitosten tulvaluukkujen tiivistepintojen lämmitykset kytketään päälle. Näin varmistamme, että luukut eivät jäädy talven aikana kiinni. Muita voimalaitoksilla tehtäviä töitä ovat muun muassa veden alla sijaitsevien patoluukkujen tiivistäminen eli tilkkaus”, kertoo Caverionin käynnissäpitomestari Jouni Järvelä.

Pumppuasemat käännetään talviasetuksille

Kemijoella on viisitoista pumppuasemaa, jotka sijaitsevat Rovaniemen lähellä Petäjäskoskella, Kemijärvellä ja Sodankylässä Kelukoskella.

Pumppuasemat ovat tärkeitä laitoksia veden liikkumisen kannalta, sillä niiden tehtävä on pumpata luontoon padon taakse jäävä vesi padon reunan yli. Pumppulaitokset ovat aktiivisimmassa käytössä syksyisin ja kesäisin, kun vettä on runsaasti joko sateen tai lumen sulamisen seurauksena.

”Pumppuasemien talvivalmistelut tehtiin normaalin viikkotarkastuskierroksen yhteydessä lokakuun aikana. Asemien ilmastoinnit suljetaan talveksi ja niiden luukut suljetaan talveksi,” Caverionin käynnissäpitomestari Teuvo Karjalainen kertoo.

Hyvät jääkannet turvaavat sähköntuotannon talven aikana

Tehokkaan säätövoiman tuottaminen talven aikana vaatii paksut jääkannet, ja hyvät jääkannet ovat virkistysmielessä tärkeä myös asia jokivarsien asukkaille.

”Pintaveden lämpötilan lähestyessä nollaa aloitetaan voimalaitoksilla jäädytysjuoksutukset, joilla veden virtaus rajoitetaan voimalaitoskohtaisesti hyväksi todetulle tasolle. Tällä pyritään siihen, että joelle saataisiin luotua hyvä ja paksu jääkansi ennen lumisateita”, Poikela sanoo.

Jääkannen luomisen ajankohta riippuu luonnollisesti säästä ja lämpötiloista. Joskus työtä päästään aloittamaan jo lokakuun puolella kun taas toisinaan sopivat lämpötilat saapuvat vasta marraskuun lopulla.

”Kemijoki Oy toimii kolmella vesistöalueella, joista jokainen on erilainen. Lieksanjoella olosuhteet ovat monena vuonna olleet hyvin samanlaiset kuin Kemijoella. Kymijoki on kuitenkin täysin oma maailmansa, sillä siellä talvi ei ole välttämättä ollenkaan samankaltainen kuin pohjoisempana”, Poikela toteaa.


Lue lisää