Syyskesän ensimmäiset kalanistutukset aloitettiin Olkkajärvellä

Kesän kalanistutukset alkavat vaihtua pikkuhiljaa syyskesän istutuksiin. Istutimme Olkkajärveen noin 7400 kesän vanhaa kuhanpoikasta. Nämä olivat ensimmäiset Kemijoen vesistössä olevasta Sotkajärven luonnonravintolammikosta kuormatut kuhanpoikaset. Istutukset ovat osa velvoiteistutuksia. Kuhien osuus saaliskaloista on kasvanut merkittävästi esimerkiksi Jyrhämäjärvellä.

”Sotkajärven luonnonravintolammikkoa käytettiin ensimmäistä kertaa kuhan viljelyyn ja tuotanto näyttää onnistuneen hyvin”, kertoo Voimalohi Oy:n tuotantopäällikkö Erkki Leitilä.

Luonnonravintolammikosta kuhanpoikaset laskettiin keräilyaltaaseen, josta ne haavitettiin punnituksen kautta kalankuljetussäiliöön. Tämän jälkeen kuhien matka jatkui Olkkajärveen ja sinne istutettiin yhteensä 7418 yksilöä, jotka olivat keskimäärin 6,7 cm pituisia ja 2,3 grammaa painavia.

Kuhan osuus kokonaiskalasaaliista kasvussa

”Kuhia istutetaan kalahoitovelvoitteina Kemijoen pääuoman voimalaitosaltaille ja Raudanjoen vesistön järville. Viime vuosina kuhien osuus saaliissa on kasvanut merkittävästi ja esimerkiksi Jyrhämäjärven kokonaissaalissa kuhan osuus oli viimeisimmän kalastusselvityksen mukaan peräti 13 prosenttia. Myös patoaltaiden kalastuksessa kuha alkaa olla yleinen saaliskala ja siellä kuhat saavuttavat 40 cm pituuden keskimäärin 5-vuotiaana”, kertoo aluepäällikkö Jyrki Autti Kemijoki Oy:stä.

Voimalohi Oy hoitaa Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n kalanistutusvelvoitteet. Seuraavaksi alkavat kirjolohen ja järvitaimen istutukset, joiden jälkeen syksymmällä istutetaan harjusta ja siikaa. Koko Kemijoen ja sen merelliselle vaikutusalueelle istutetaan vuosittain useita miljoonia kalanpoikasia ja pyyntikokoista kalaa.


Lue lisää