Syksyn sähkökoekalastuksilla selvitetään kevään istutusten onnistumista

Toteutimme elo- ja syyskuun 2020 aikana sähkökoekalastuksia viime kevään mäti- ja poikasistutusalueilla. Sähkökoekalastusten avulla kerätään tietoa kevään istutusten tuloksista eri alueilta. Keväällä istutuksia tehtiin Kemijoen suurimman sivujoen Ounasjoen haaroille. Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoima Oy:n yhteisomisteinen Voimalohi Oy vastaa velvoite- ja vapaaehtoisista istutuksista ja toteutti myös sähkökoekalastukset.

Tänä vuonna vapaaehtoisia istutuksia on keskitetty erityisesti Ounasjoen pienempiin sivujokiin, Aakenusjokeen ja Kapsajokeen. Keväällä istutimme noin 800 000 kappaletta silmäpisteasteen mätijyvää ja 260 000 yksivuotiasta poikasta merilohta sekä noin 550 000 kappaletta silmäpisteasteen mätijyvää ja 55 000 yksivuotiasta poikasta meritaimenta.

”Osan istutuksista teimme aiemmin hyviksi poikasalueiksi todetuille paikoille. Joka kevät kokeilemme myös uusia alueita. Syksyisin koekalastamme kaikki istutusalueet ja keräämme tuloksia. Erityisesti haluamme oppia lisää näistä uusista istutusalueista ja niiden soveltuvuudesta poikastuotantoalueiksi”, kertoo Voimalohi Oy:n tuotantojohtaja Mika Pylväs.

Kuva: Harri Korkiakoski
Kuva: Harri Korkiakoski

”Mäti-istutukset ovat onnistuneet hyvin erityisesti pienemmillä joilla ja pienpoikasiakin löytyy paikoitellen hyvin. Sähkökoekalastuksissa saatiin noin 200 merilohen poikasta”, Pylväs jatkaa. Poikasia saatiin saaliiksi kaikilta kevään istutusalueilta lukuun ottamatta Ounasjoen pääuoman mädin istutusalueita.

”Istutukset ja sähkökoekalastus ovat osa työtämme osittain luonnonvaraisten vaelluskalakantojen palauttamiseksi. Etsimme jatkuvasti parhaita menetelmiä kantojen elvyttämiseksi sekä keräämme kokemuksia siitä, minne istutuksia kannattaa kohdentaa ja mitkä menetelmät tuottavat parhaiten tulosta”, Kemijoki Oy:n ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti sanoo.

Ounasjoki on vesistöalueena suuri ja uusia sopivia istutusalueita haetaan laajalta alueelta. Joskus ihmissilmään hyvältä näyttävä istutusalue ei ole koekalastuksissa tuottanut lainkaan tulosta. Tarkastelemme koekalastuskohteiden koskipaikkoja myös mahdollisten täydennyskunnostusten tarpeita silmällä pitäen.

Ounasjoki on iso joki. Pääuoma on paikoitellen reilusti yli 100 metriä leveä. Tällöin istukkaat hajautuvat hyvin laajalle alueelle. Sähkökoekalastuksen näkökulmasta pienemmät ja kapeammat jokialueet mahdollistavat tuloksellisen seurannan. Mäti-istutusten osalta tulosten kerääminen erityisesti Ounasjoen pääuomalta on huomattu varsin haastavaksi. Alueet, joille olemme istuttaneet pienpoikasia, ovat tuottaneet paremmin tulosta syksyn sähkökoekalastuksissa mäti-istutusalueisiin verrattuna.
Poikasvaiheesta hieman kasvaneita poikasia ei enää saada kiinni sähkökoekalastuksella. Ne ovat joko kasvaneet ja vaihtaneet elinympäristöään syvemmille poikaskivikoille tai ennättävät karkuun sähkökentästä.

Kemijoki Oy:n tavoitteena on yhteistyössä, vapaaehtoisin toimin ja vaiheittain edeten palauttaa osittainen luonnonvarainen vaelluskalakanta Kemi-Ounasjokeen. Vapaaehtoisten toimenpiteiden kokonaisuuteemme kuuluu mm. mäti- ja pienpoikasistutukset, tutkimus, elinympäristökunnostukset, ylisiirrot sekä parhaiden ratkaisujen etsiminen ja tukeminen nousuhalukkaan vaelluskalakannan luomiseksi. Hyvä esimerkki on padon ohitusratkaisun suunnittelu Taivalkosken voimalaitoksen yhteyteen.

Lisätietoja
Ympäristöasiantuntija Maria Pikkupirtti
Kemijoki Oy
Sähköposti maria.pikkupirtti@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4453


Lue lisää