Suvi kehittää tiedolla johdettua vesivoimaa

Suvi Salomaa on yksi tuoreimmista vesivoimaosaajistamme. Hän aloitti pestissään energiatalouden asiantuntijana toukokuun alussa keskellä tiukimpia poikkeusjärjestelyjä. Suvi lieneekin pitkän historiamme aikana ensimmäinen täysin etänä perehdytetty ja työnsä aloittanut kemijokilainen. Suvi on etelästä pohjoiseen muuttanut ja Tampereen Teknillisestä yliopistosta valmistunut ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinööri.

”Aloitin keväällä työt etänä, kun tulva oli juuri aluillaan. Poikkeuksellisesta ja hektisestä tilanteesta huolimatta minulle välittyi kuva ystävällisistä ja asiantuntevista työkavereista. Heillä on valtavasti kokemusta ja tietoa vuosikymmenten ajalta. Pääsin myös seuraamaan, miten tulvaan varauduttiin yhdessä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa”, Suvi tiivistää ensimmäisiä tunnelmiaan.

Uuden oppiminen motivoi

Suvi suhtautuu uusiin tehtäviinsä suurella mielenkiinnolla. Erityisesti paikallisten sääolosuhteiden vaikutus veden virtaamiin koko vesistön osalta ja tämän hydrologisen tiedon yhdistäminen laitosten käyttöön on kiinnostavaa. Aiemmin Suvi on ollut monipuolisesti mukana energia-alan hankkeissa, muun muassa lämpövoimalaitoksilla sekä valtameriristeilijöillä, mutta vesivoimasta hänellä ei ollut aiempaa kokemusta.

Työssään Kemijoki Oy:n energiatalouden asiantuntijana Suvi työskentelee laaja-alaisesti eri yksiköiden henkilöiden kanssa.
”Keskeisenä tehtävänäni minulla on kehittää datan hyödyntämistä ja sainkin yhden osaprojektin vetovastuun pian töihin tultuani. Hankkeen tavoitteena on luoda datapohjaisia työkaluja niin käytettävyyden kuin johtamisen tueksi”, Suvi sanoo.

”Esimerkiksi kunnossapitotöiden ennakoinnilla voidaan välttää turhan työn tekeminen tai toisaalta huomata laitteiden viat ennen kuin niistä aiheutuu oikeita ongelmia. Näin parannetaan kustannustehokkuutta ja jopa turvallisuutta sekä minimoidaan ympäristön kuormitusta. Datan käyttö ei kuitenkaan luo automaattisesti kustannussäästöjä tai lisää tuloja vaan analyysien ja ennusteiden on oltava suorassa yhteydessä päätöksentekoon, jotta niistä saadaan oikeasti hyötyjä”, Suvi jatkaa.

Seuraavan sukupolven vesivoimaosaaja

Suvi edustaa Kemijoki Oy:ssä vesivoimaosaajien uutta sukupolvea, jolle vesivoimassa yhdistyvät mielenkiintoiset ja haastavat kehitystehtävät sekä ympäristö- ja luontoarvot.

”Vesivoima on vähäpäästöinen tapa sähköjärjestelmän vaatiman jouston tuottamiseen. Kaikilla energiantuotantomuodoilla on omat ympäristövaikutuksensa, joita on punnittava kestävän energiapolitiikan muihin tavoitteisiin, kuten sähkön toimitusvarmuuteen nähden”, Suvi kiteyttää näkemystään vesivoimasta.
Kemijoki Oy:n ja vesivoiman tuotannon laaja-alaiset vaikutukset ovat konkretisoituneet Suville hänen päästyään työn touhuun.

”Toki nyt asia tuntuu luonnolliselta, mutta aiemmin en ymmärtänytkään miten paljon vesivoima koskettaa ympäröiviä yhteisöjä. Kemijoki ja sen rannat ovat minullekin tärkeitä ulkoilumaastoja.”

Lisätietoja
Suvi Salomaa
Energiatalouden asiantuntija
Sähköposti suvi.salomaa@kemijoki.fi
Puhelun 020 703 44 60


Lue lisää