Suomen luonnonpäivä tutustutti vapaaehtoiseen vaelluskalayhteistyöhön Lieksanjoella

Olemme mukana tukemassa hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut -ohjelmaa, jonka tavoitteena on vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Kuluneena kesänä työ Lieksanjoen kärkihankkeen osalta on jatkunut muun muassa Pielisen kalastusalueen toteuttamalla järvilohen ja -taimenen poikasten tuki-istutuksilla. Hanke jatkuu vielä vuoden 2018 ajan ja työt painottuvat syyskaudelle, jolloin tehdään koskikunnostuksia ja kutukalojen ylisiirtoja.

Suomen luonnonpäivänä 25.8. tarjosimme kahdesti päivässä liikennöineen bussikuljetuksen edellisvuosina kunnostetuille jokialueille. Alueilla kiinnostuneet pääsivät tutustumaan kärkihanketyön tuloksiin opastetuilla kierroksilla.

”Lieksanjoen koskialueita on nyt kunnostettu parin syksyn aikana osana kärkihanketta yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Kemijoki Oy:n, viranomaisten ja muiden kumppaneiden kanssa,” sanoo Niilo Valkonen Future Missionsilta.

Lieksanjoella rakennetaan kutusoraikkoja ja poikasalueita, joiden tavoitteena on vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Edellisvuosina alueella on tehty muun muassa helikopterisoraistuksia ja emokalojen ylisiirtoa.

”Tänä syksynä alueelle rakennetaan neljä uutta kutu- ja poikasaluetta. Kutualueiden soraistustyöt tehdään kaivinkoneella sekä helikopterilla,” kertoo Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki Huttula.

Katso video Lieksanjoen kärkihanketoimenpiteistä

Kesäkuussa tehtiin kunnostuskohteiden lupaehtojen mukainen uoman mallinnus, kun vesi oli korkealla ja nyt elokuussa mallinnetaan uudelleen, kun vesi on matalalla. Myös kaivinkoneen kulkureitit on suunniteltu ja merkitty ennakkoon kesäkuussa. Lisäksi alueet on sähkökoekalastettu kesän aikana. Valmistelevista töistä vastaa Metsähallitus.

Kunnostustyöt alkoivat syyskuussa

Varsinaiset kunnostustyöt aloitettiin syyskuun alussa. Kunnostus tehdään kahdessa vaiheessa: ensin kaivinkone muokkaa pohjan muodon ja vesisyvyyden halutunlaiseksi, minkä jälkeen helikopterilla levitetään käsitellylle pohjalle kutusoraikko ja pienpoikasalueen kivikko. Kaivinkonetyöt tehdään 1.9. ja 15.9 välisenä aikana ja helikopterisorastus tämän jälkeen 15.9. ja 30.9 välisenä aikana.

Tämän jälkeen aloitetaan Lieksanjoen voimalaitoksen alapuolelta emokalojen pyynti ja ylisiirto kunnostetuille kohteille. Osa emokaloista merkitään seurantalaitteilla ja ylisiirtojen jälkeen aloitetaan merkittyjen kalojen telemetriaseuranta.

Lieksan vaelluskalakärkihanketta toteuttavat yhteistyönä Kemijoki Oy, Lieksan kaupunki, Maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Ruunaan ja Pielisen kalastusalueet sekä Luonnonvarakeskus ja Pohjois-Savon ely-keskus.

Lue lisää Tutustu kalakantojen elvyttämiseen Lieksassa -tilaisuudesta Suomen luonnonpäivänä 25.8.2018.


Lue lisää