Sierilän asemakaavaluonnos nähtäville

Rovaniemen elinvoimalautakunta hyväksyi Sierilän asemakaavan laittamisen nähtäville kuulemista varten. Asemakaava laaditaan voimalaitosalueen yksityiskohtaisempaa maankäytön ohjaamista varten. Asemakaavaprosessi on käynnistetty Kemijoki Oy:n aloitteesta.

Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 24.11.2020, että asemakaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville. Kuulemisen julkistamisen jälkeen aineistoon on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Lisätietoa asemakaava-asiasta löytyy Rovaniemen kaupungin Kaavatorilta.

Rovaniemen kaupunki on jo aiemmin myöntänyt rakennusluvan Sierilän voimalaitoksen koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle syyskuussa 2020. Lisäksi Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen.

Kemijoki Oy suunnittelee Sierilään päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035. Sähköntuotannossa siirtyminen uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan edellyttää lisää joustavaa sähköntuotantoa. Vesivoima on paras tapa jouston tuottamiseen. Sierilä-hanke parantaa koko Kemijoen pääuoman kykyä tuottaa joustavaa vesivoimaa.

Hankkeen työllisyysvaikutus on noin 800 henkilötyövuotta. Lisäksi hanke tuo kiinteistöverotuloja Rovaniemen kaupungille noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Lisätietoa Sierilän voimalaitoshankkeesta löytyy täältä

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Varatoimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti timo.torvinen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4411


Lue lisää