Seuraamme tiiviisti Lapin lumitilanteen kehittymistä

Lapissa on tällä hetkellä epätavallisen paljon lunta. Ely-keskuksen mukaan suuret lumimäärät voivat aiheuttaa poikkeuksellisen suuria tulvia. Lumella ei ole aiemmin mitattu Kemijoen ja Ivalojoen vesistöalueilla tähän aikaan vuodesta yhtä suuria vesiarvolukemia kuin nyt. 

Lumen vesiarvo kertoo, kuinka paljon neliömetrin alalla oleva lumi painaa. Lumen vesiarvo eli lumikuorma ilmaisee, kuinka paksu vesikerros lumesta muodostuu, kun se sulaa.

Tulvan voimakkuuden ratkaisee lumen vesiarvon lisäksi se, miten nopeasti kevään lämpöaalto saapuu ja miten laajan alueen se Lapista kattaa. Myös lumen sulamisajan vesisateet vaikuttavat kevättulvan suuruuteen.

Tänä keväänä on huomioitava, että jos tulva lähtee liikkeelle nopeasti, on Kemijärvestä juoksutettava poikkeuksellisen paljon vettä heti tulvan alusta lähtien. Suuret virtaamat nostavat vedenpintoja Vanttauskosken ja Rovaniemen välisellä jokiosuudella aina vahinkorajalle asti.

Kemijoki Oy ennakoi ja varautuu

Kemijoki Oy seuraa jatkuvasti ympäristöä ja sen tilaa. Teemme muun muassa lumen vesiarvomittauksia, jotta pystymme arvioimaan Kemijoen vesistöalueelta sulavien vesien määrää. Tulvan puolivälissä suoritamme valuma-alueella perinteisen tulvalennon, jolla tarkistamme maaston lumipeitteen ja vetisyyden. Maastosta kerätty tieto auttaa päätöksenteossa tulevien tulvapäivien osalta.

Seuraamme sateiden ja lämpötilojen ennusteita ja toteumia. Juoksutussuunnitelmia päivitetään uusien havaintojen ja ennusteiden pohjalta yhteistyössä viranomaisten kanssa.

”Olemme osa Lapin Ely-keskuksen keväisin vetämää tulvaryhmää. Kemijoki Oy on jo alkanut valmistautua tulvaan yhteistyössä viranomaisten kanssa. Olemme miettineet joen kevään ajosuunnitelmaa Lapin Ely-keskuksen ja Tulvakeskuksen kanssa”, kertoo Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela.

”Teemme viranomaisten kanssa kaiken mahdollisen, jotta Rovaniemellä minimoidaan tulvan aiheuttamat vahingot. Tarpeen vaatiessa Kemijärveltä aloitetaan ohijuoksutus heti tulovirtaamien kasvaessa. Näin saamme pientä pelivaraa Kemijärveen Ounasjoen tulvahuippua varten”, Heikki Poikela sanoo.

Kemijoen tulvaennustetta on vielä mahdotonta antaa. Jokainen voi kuitenkin varautua kevään tulvaan etukäteen ja miettiä oman ja lähipiirin omaisuuden omaehtoista suojelemista.

Ajankohtaista vesistötietoa

Lisätietoa
Heikki Poikela
Kemijoki Oy, Käyttöpäällikkö
Puhelin 020 703 4469
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää