Sateinen kesä vauhdittaa virtaamia ja sähköntuotantoa

Kemijoen alue on ollut koko kesän ajan hyvin sateinen. Kevättulvan jälkeen runsaat sateet ovat nostaneet virtaamia vähän väliä tulvarajoille. Etenkin elokuussa on ollut märkää. Onneksi lomalaisille sattui heinäkuun puolivälin jälkeen lyhyt aurinkoinen jakso. Tulva-ajan sekä sateisen kesän vuoksi sähköntuotantomme onkin ollut 20 % keskimääräistä suurempaa.

Virtaamat ovat olleet korkeat, mutta olemme joutuneet turvautumaan ohijuoksutuksiin vain häiriötilanteissa sekä koneisto- ja luukkuremonttien vuoksi. Tekojärvet ovat täyttyneet mukavasti, ja myös Kemijärvi on normaalia kesävesitasoa korkeammalla. ”Kaiken kaikkiaan koko kesä on taiteiltu tulvavirtaamarajan kynnyksellä. Kesällä kertynyttä vettä riittää juoksutettavaksi myös tulevan talven aikana.”, kertoo valvomopäällikkö Erkki Nuortio Kemijoelta.

Kevät ja kesä olivat keskimääräistä sateisempia

Kesä- ja heinäkuun sademäärät olivat puolitoistakertaisia tavanomaiseen verrattuna. Myös elokuu on ollut merkittävästi keskivertoa sateisempi, lähes kaksinkertainen, sillä kuukauden alkupuoliskon sadekertymä on jo nyt yli 100 milliä. Toukokuun alkupuolisko oli vähäsateinen, mutta loppukuusta satoi vettä kevättulvan niskaan niin paljon, että kuun sadekertymä oli keskimääräistä suurempi. Normaalisti Kemijärven alueella huhtikuun keskimääräinen sademäärä on 30 millimetriä, mutta tämän vuoden huhtikuussa satoi noin 50 millimetriä. Koko kevät oli keskimääräistä sateisempi.

Sähköä tehdään nyt paljon

Runsaan sadannan ja kasvaneiden virtausten myötä kuluneen kesän sähköntuotantomme on ollut suurempaa moniin kesiin verrattuna. Runsaiden virtaamien myötä vesivoimalaitosten säätökyky rajoittuu hieman, ja siksi ajamme normaalia enemmän perustuotantoa. ”Sateiden myötä myös virtaamat ovat pysyneet korkealla. Kemijoen tulovesivirtaama on ollut keskimäärin 400 kuutiota sekunnissa. Tulvavirtaaman raja menee 500 kuutiossa ja on täysin mahdollista, että virtaama vielä syksyn mittaan lähentelee tulvarajaa,” Erkki jatkaa. Kemijärven vedenpintaa pyritään syksyn mittaan saamaan alemmas: lähelle tavanomaista kesävesitasoa.

Lisätietoja:
Erkki Nuortio
valvomopäällikkö


Lue lisää