Sähköjärjestelmän muutos voi näkyä kesällä ohijuoksutuksina Kemijoen pääuomalla

Sähköjärjestelmä muuttuu nopeasti ja on mahdollista, että kesän aikana Kemijoen pääuoman voimalaitoksilla tehdään ohijuoksutuksia.

Sähköjärjestelmässä sähkön tuotannon ja kysynnän on oltava joka hetki yhtä suurta. Vesivoima on Suomen suurin säätövoiman lähde: se vastaa noin 70 prosentista sähköntuotannon tasaustarpeesta vuorokausitasolla. Vesivoiman avulla säästä riippuvaisen tuotannon – kuten tuulivoiman – vaihtelua voidaan tasapainottaa sekunneissa ja näin huolehtia suomalaisen sähköjärjestelmän toimivuudesta kaikissa tilanteissa. Siksi eteen voi tulla tilanteita, että joudumme ohijuoksuttamaan vettä.

”Kemijoki jatkaa virtaamista, vaikka sähköjärjestelmä vaatisi vesivoimatuotannolta ns. nollatehoa. Joen virtausta emme voi pysäyttää, mutta voimme ohjata virtauksen patoluukkujen kautta ohijuoksutusuomaan, kun tuotantoa ei tarvita”, kertoo Kemijoki Oy:n tuotantoyksikön johtaja Heikki Poikela.

Kesän ohijuoksutukset tapahtuvat pääosin yöaikaan, sekä päiväsaikaan silloin, kun on tuulinen päivä ja sähköntarve vähäistä.

”Ohijuoksutukset ovat määrältään huomattavasti tulvaohijuoksutuksia pienempiä. Yleensä vähäisen sähköntarpeen tilanteet osataan ennakoida tuotannonsuunnittelussa”, Heikki valottaa ja jatkaa: ”Toimivat sähkö- ja reservimarkkinat ohjaavat toimijoita muuttamaan suunnitelmiaan silloin, kun tuotanto ja kulutus eivät meinaa kohdata.”

Lisäksi on muistettava, että häiriötilanteissa voimalaitosten patoluukkuja voidaan joutua avaamaan minuutin viiveellä. Voimalaitoksen luukkujen avaamisesta ilmoitetaan aina etukäteen äänisignaalilla.

Pyydämme veneilijöitä, kalastajia ja muita joen käyttäjiä huomioimaan kesän mahdolliset poikkeusjuoksutukset.

Permantokosken vuosihuolto 19.6.–7.7. ja Carunan kytkinkentän uusinta Seitakorvassa aiheuttavat ohijuoksutuksia voimalaitoksilla

Ohijuoksutamme Permantokoskella vettä voimalaitoksen vuosihuoltotöiden vuoksi. Huoltotyöt aloitetaan juhannusviikon maanantaina ja ne valmistuvat heinäkuun ensimmäisen viikon lopulla.

Carunan kytkinkentän rakennustyöt aiheuttavat Seitakorvan voimalaitoksen toimintaan keskeytyksiä heinä- ja elokuun aikana. Keskeytysten aikana vettä juoksutetaan tarvittaessa patoluukkujen kautta.

Lisätietoja
Heikki Poikela
Tuotantoyksikön johtaja
Kemijoki Oy
020 703 4469
heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää