Runsasvetisenä aikana pumput ohjaavat veden virtausta

Jokivarressa liikkuva saattaa joskus törmätä merkilliseen rakennukseen, jonka valtavat putket puhaltavat vettä padon yli jokeen. Kyseessä on pumppuasema, jonka tehtävänä on pitää aseman alapuolelle patoaltaaseen kerääntyvän veden pinta hallitulla korkeudella ja padon tausta kuivana. Pumppujen avulla vesi siirretään padon yli eteenpäin vesistöön. Ilman pumppulaitoksia altaiden vedenkorkeus nousisi liian korkeaksi erityisesti syksyisin ja keväisin runsaiden vesien aikaan.

Voimalaitosten rakentamisen yhteydessä säännöstelyä varten rakennetut maapadot estävät määrätyissä paikoissa jokien tai ojien virtausta. Vedet kerääntyvät pumppuasemien alle rakennettuihin pieniin altaisiin, joista pumput siirtävät veden eteenpäin.

”Pumppuasemat ovat tärkeitä laitoksia veden liikkumisen kannalta, sillä niiden tehtävä on pumpata padon taakse jäävä vesi padon yli. Pumppulaitokset ovat aktiivisimmassa käytössä syksyisin ja kesäisin, kun vettä on runsaasti joko sateen tai lumen sulamisen seurauksena”, voimalaitospäällikkö Janne Ala Kemijoelta kertoo.

Kemijoella on viisitoista pumppuasemaa, jotka sijaitsevat Rovaniemen lähellä Petäjäskoskella, Kemijärvellä ja Sodankylässä Kelukoskella. Eniten pumppuasemia on Kemijärvellä ja Petäjäskoskella.

”Esimerkiksi Petäjäskoskella patoallas ja pumppuasema sijaitsevat lähellä nelostietä, joten toimimaton pumppuasema voisi todella runsaiden vesien aikaan johtaa nelostien tulvimiseen”, Janne antaa esimerkin pumppuasemien merkityksestä.

Pumppuasemien kunnostukset käynnissä

Pumppuasemat on rakennettu samassa yhteydessä kuin voimalaitoksetkin: vanhimmat jo 1950-luvulla, uusimmat vuosituhannen taitteessa.

”Pumppuja on uusittu tai peruskorjattu aiemminkin. Jokaisella pumppuasemalla on yhdestä viiteen pumppua, jotka tulee kunnostaa tai vaihtaa aika-ajoin. Pumput uusitaan yksitellen niin, että muut pumput jatkavat pumppaamista, kun yksi on poissa pelistä. Pumppulaitoksen toiminta ei siis keskeydy”, Janne kertoo.

Severin pumppulaitos Kemijärvellä on Kemijoen suurin ja tehokkain pumppuasema. Asemalla on neljä valtavaa, metrin korkuista putkea, joita pitkin vettä ohjataan oikealle reitille. Severillä tehtiin koko pumppuaseman sähköistyksen uusinta. ”Se aiheutti myös hetkellisiä koko laitoksen keskeytyksiä jotka kestivät pisimmilläänkin vain joitain tunteja. Severin pumppuaseman sähköistyksen uusinta valmistui huhtikuun aikana Janne lopettaa.


Lue lisää