Runsaat sateet nostaneet virtaamat tulvarajan kynnykselle Kemijoen vesistöalueella – Kymi- ja Lieksanjoella ei tarvetta ohijuoksutuksille

Vesistötiedote: Viimepäivien sateiden ja tulevien päivien ennusteiden mukaisten vesisateiden kertymä on noin 80–100 mm Kemijoen vesistön alueella. Jokien virtaamat nousevat korkeiksi, joten vettä joudutaan juoksuttamaan voimalaitosten ohi Kemijoen pääuomalla, erityisesti Rovaniemen alapuolisilla voimalaitoksilla.

Kemijärven varastointitilavuus on täyttymässä, joten myös Seitakorvan, Pirttikosken (”vanha uoma” Auttin kylällä) ja Vanttauskosken voimalaitoksilla voidaan joutua juoksuttamaan vettä voimalaitosten ohi tulvaluukuista. Ohijuoksutus on vesimäärältään merkittävää, mutta ei kuitenkaan kevättulvan kaltaista.

Myös Lieksanjoella ja Kymijoella on satanut viime päivinä, mutta virtaamat ovat Kemijokea vähäisemmät, eikä tarvetta ohijuoksutuksille näillä näkymin ole. Lieksanjoella virtaamat ovat nousseet, mutta voimalaitosten koneistojen veden läpäisykyky näyttää riittävän vesimäärälle, eikä ohijuoksutuksille ole luultavasti tarvetta. Kymijoella virtaamat ovat laskeneet alkukesän runsaista virtaamista noin puoleen, ja nyt ollaan normaalien kesävirtaamien tasolla. Myös Päijänteen pinnankorkeus on laskenut lähelle tavoitepinnankorkeutta.

Pyydämme kalastajia ja muita vesillä liikkujia ottamaan ohijuoksutukset huomioon.

Vesistöterveisin,
Kemijoki Oy

Lisätietoja:
Erkki Nuortio
Valvomopäällikkö

Akuuteissa tilanteissa tietoa saa myös Kemijoki Oy:n valvomosta puh: 020 703 4444 tai 016-740 2222.


Lue lisää