Rovaniemen kaupunki myönsi rakennusluvan Sierilän voimalaitoksen koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Kemijoki Oy:lle rakennusluvan koskien Sierilän voimalaitoksen koneasemaa ja luukkuaseman rakennusta. Rakennuksia koskevat työt voidaan aloittaa, kun rakennuksia koskeva poikkeamispäätös on lainvoimainen.

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta myönsi lokakuussa 2019 Kemijoki Oy:lle luvan poiketa koneaseman ja luukkuaseman rakennuksen osalta rakentamisrajoituksesta ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta. Päätöksestä on valitettu ja asia on käsittelyssä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi erillinen Rovaniemen kaupungin rakennuslupa.

Kemijoki Oy jatkaa hankkeen valmistelua. Koneaseman ja luukkuaseman rakennustyöt alkavat vasta Sierilän voimalaitoshankkeen alkuvaiheen maansiirtotöiden jälkeen.

Kemijoki Oy suunnittelee Sierilään päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035. Sähköntuotannossa siirtyminen uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan edellyttää lisää joustavaa sähköntuotantoa. Vesivoima on paras tapa jouston tuottamiseen. Sierilä-hanke parantaa koko Kemijoen pääuoman kykyä tuottaa joustavaa vesivoimaa.

Hankkeen työllisyysvaikutus on noin 800 henkilötyövuotta. Lisäksi hanke tuo kiinteistöverotuloja Rovaniemen kaupungille noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Lisätietoa Sierilän voimalaitoshankkeesta löytyy täältä.

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Varatoimitusjohtaja
Kemijoki Oy
Sähköposti timo.torvinen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4411


Lue lisää