Rovaniemen kaupunki myönsi poikkeusluvan Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemien rakennuksille

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Kemijoki Oy:lle luvan poiketa rakentamisrajoituksesta ja yleiskaavan käyttötarkoituksesta koskien Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemia.

Kemijoki Oy:llä on vesilain mukainen lupa Sierilän voimalaitoshankkeelle. Vesitalouslupa mahdollistaa voimalaitoshankkeen toteuttamisen. Hankkeeseen kuuluville koneasemalle ja luukkuaseman rakennukselle tarvitaan lisäksi erillinen Rovaniemen kaupungin rakennuslupa.

Kemijoki Oy jatkaa suunnitellusti hankkeen yksityiskohtaista valmistelua. Koneaseman ja luukkuaseman rakentaminen ajoittuu alkuvaiheen maansiirtotöiden jälkeen.

Taustaa

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi päätöksellään maaliskuussa 2019 Sierilän voimalaitoksen kone- ja luukkuasemarakennuksia koskevan rakennusluvan kaavoitukseen liittyvien yksityiskohtien perusteella. Kemijoki Oy valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on vielä kesken.

Tämän lisäksi Kemijoki Oy jätti Rovaniemen kaupungille poikkeuslupahakemuksen, jolla pyritään pienentämään aikatauluriskiä, mikäli korkeimman hallinto-oikeuden käsittely kestää arvioitua pidempään tai mikäli korkein hallinto-oikeus hylkäisi yhtiön tekemän valituksen.

Lisätietoja:
Timo Torvinen
Johtaja, strategiset investoinnit
puh. 020 703 4411


Lue lisää