Rovaniemellä Lainaan vedenkorkeus on nousussa

Ounas- ja Kemijoesta liikkeelle lähteneet jäät ovat kasautuneet jääpadoksi Ounaskosken sillan ja Jätkänkynttilän väliin. Siltojen väliin kasautunut jäämassa nousee paikoin jo rannoille.

Kemijoen veden pinta ei ole noussut tulvalukemiin. Rovaniemen siltojen väliin kasautunut jäämassa nostaa kuitenkin siltojen välissä olevan veden pintaa. Jääpadon vuoksi veden pinnan ero Kirkonjyrhämän ja Lainaan välillä on nyt 70 senttimetriä.

”Jäätilanteeseen ei ole tulossa ilmojen osalta helpotusta lähipäivinä. Kemijoki Oy on rajoittanut Rovaniemen yläpuolisten voimalaitosten juoksutusta. Tarkkailemme jatkuvasti Valajaskosken voimalaitoksen juoksutusta. Pyrimme näin helpottamaan jääpadon mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja Rovaniemellä”, toteaa Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela.

Teemme tiivistä yhteistyötä tulvaviranomaisen kanssa siihen asti, kun säät tuovat jääpatojen kerääntymiseen helpotusta. Raportoimme tulvaviranomaiselle nyt useamman kerran päivässä muun muassa joen virtaamista ja veden pintojen vaihtelusta.

Kuvassa jäätilanne Kirkonjyrhämän alapuolella 26.11.2020

Lisätietoa
Heikki Poikela
Kemijoki Oy, Käyttöpäällikkö
Puhelin 020 703 4469
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi


Lue lisää