Rantojen raivaukset jatkuvat Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä

Valtaosa Kemijoki Oy:n toiminnasta painottuu Kemijoen vesistöalueelle, jossa säännöstelemme Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemi- ja Olkkajärveä. Huomioimme vastuullisen vesisähkön tuotannossa paitsi paikallisen ympäristön myös muut vesistöjen käyttäjät ja maanomistajat.

Olemme tehneet Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä isoja rantojen siistimisraivauksia 1990-luvun alusta lähtien. Viime kesänä rantoja kunnostettiin kymmenisen kilometriä. Tänä kesänä teemme alueella siistimisraivauksia kesäkuusta syyskuuhun.

Aiemmin tekojärvien alueella tehtiin raivausta metsäkoneita apuna käyttäen niinä vuosina, kun altaiden vedenpinta jäi normaalia alemmaksi. Nyt ranta-alueita käy läpi moottorisahoin ja mönkijöin varustetut työntekijät. Keräämme rannoilta ajopuut ja rantaan ajautuneet oksat sekä siistimme rannoilta kannot ja risut, jonka jälkeen kasoihin kerätty puuaines poltetaan.

Osa raivattavista kohteista sijaitsee tiettömien taipaleiden takana, joihin pääsee parhaiten veneellä.

Ympäristönhoitotyöt perustuvat velvoitteisiin sekä vapaaehtoisiin toimenpiteisiin

Rantojen raivauksilla, kunnostuksilla, maisemoinneilla ja rannansuojauksilla parannetaan jokivarsien ja järvien ympäristöä. Ympäristötöillä turvataan rantojen asukkaiden sekä esimerkiksi veneilijöiden, kalastajien, uimareiden ja luonnossa liikkujien virkistyskäyttömahdollisuudet.

”Voimalaitosympäristöjen lisäksi siistimme vuosittain rantoja Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä sekä Vuotson kanavalla. Raivausten ja maisemanhoidon tarkoituksena on ranta-alueiden maisemakuvan ja käytön parantaminen. Tavoitteenamme on, että vesistöjen käyttäjät ovat tyytyväisiä paitsi vesiolosuhteisiin myös alueiden viihtyisyyteen”, kertoo Kemijoki Oy:n Kitisen alueen aluepäällikkö Jyrki Autti.

Kemijoki Oy tekee jatkuvaa rantojen ja vesistöjen tarkkailua. Sulan veden aikaan seuraamme muun muassa Lokan ja Porttipahdan tekojärvien turvelauttoja. Tänäkin kesänä olemme poistaneet ranta-aluetta haittaavan turvelautan Lokan kaava-alueelta.

Turvelauttojen ankkurointi ja siirtäminen on tärkeää myös voimalaitosten turvallisen käytön näkökulmasta.

Ympäristötöiden toteutuksesta vastaa pääosin kumppanimme Mitta Oy.

Kuvissa Lokan ranta-aluetta ennen ja jälkeen siistimisraivauksen.


Lue lisää