Rannansuojaustyöt käynnistyivät Kairalan kylässä

Teemme vuoden 2016 aikana Kairalan kylässä Pelkosenniemellä lukuisia ympäristönhoitotöitä. Työt ovat nyt käynnistyneet. Talven ja kevään aikana teemme rannansuojauksia, muut työt ajoittuvat kesään.

Rannansuojauksia tehdään noin viiden kilometrin matkalta. Rantatörmien luonnonmukainen suojaus vähentää eroosioherkkien rantojen syöpymistä ja parantaa alueen rannankäyttömahdollisuuksia. Samalla poistamme rantatörmiltä nojopuita ja pyrimme parantamaan vedenlaatua lahdekemaisella uopaja-alueella lisäämällä veden vaihtuvuutta Kotiuopajaan. Lisäksi kunnostamme veneenlaskupaikkoja ja kehitämme siten veneilymahdollisuuksia joella.

Kairalan kylän rantojen kunnostaminen on osa Kitisen voimalaitosten lopputarkastusta. Kunnostettava alue ulottuu Kairalan kylän sillalta noin 2,5 kilometriä ylävirran suuntaan. Ympäristönhoitotöillä vähennämme Kokkosnivan voimalaitoksen käytöstä aiheutuvia haittoja.

Töistä ei aiheudu haittaa joen virkistyskäytölle lyhytaikaista veden samentumista lukuun ottamatta. Työt jatkuvat syyskuun loppuun.

Ennen kunnostustöiden aloittamista olemme varmistaneet, että toimenpiteillä ei vahingoiteta tai hävitetä uhanalaisia kasvilajeja, eikä työalueilla ei ole muinaisjäännöksiä.


Lue lisää