Rannansuojauksia ja venepaikkoja – ympäristönhoitotyöt Kairalan kylässä valmistuneet

Toteutimme Kairalan kylässä Pelkosenniemellä kevään ja kesän 2016 aikana lukuisia ympäristönhoitotöitä. Teimme uusia rannansuojauksia eli pengersimme maata rannoille, poistimme rantatörmiltä nojopuita ja paransimme veden vaihtumista Kotiuopajassa. Lisäksi kylä sai uuden veneenlaskupaikan joen länsipuolelle, ja itäpuolen veneenlaskupaikka kunnostettiin. Työt valmistuivat pääosin suunnitellusti kesän 2016 aikana. Vesi oli kuitenkin kesällä tavanomaista korkeammalla, minkä vuoksi alueen vanhojen rannansuojausten kunnostaminen päästään tekemään vasta kesällä 2017.

Rantatörmien luonnonmukainen suojaus maamassoilla vähentää rantojen syöpymistä. Penkereet muokattiin maisemaan sopiviksi. Loivalla muotoilulla helpotetaan rantojen käyttöä. Maisemoinnin yhteydessä asensimme Kotiuopajan perälle maan alle 100 metriä pitkän putken, joka helpottaa veden vaihtumista Kotiuopajassa. Veden vaihtuvuuden parantamiseksi teimme myös Kotiuopajan suualueen perkauksen.

Kairalan kylä sai uuden veneenlaskupaikan joen länsipuolelle ja itäpuolen veneenlaskupaikka kunnostettiin. Molemmille rannoille tuli uusi betoniluiska, jonka kautta saa ajettua trailerilla veneen vesille. Veneenlaskupaikkojen yhteyteen tehtiin lisäksi uudet veneiden pitopaikat eli telarannat.

Huomioimme töissä ympäristön

Työt eivät vaikuttaneet merkittävästi alueen kalastoon tai muihin eliöihin. Kartoitimme uhanalaiset lajit jo ennen töiden aloittamista, eikä esimerkiksi laaksoarho-kasvin esiintymisalueilla kuljettu raskailla työkoneilla.

Toimimme lisäksi Museoviraston ohjeiden mukaan ja seurasimme alueen kaivauksissa löytyviä mahdollisia historiallisia esineitä. Arkeologisia löydöksiä ei tullut vastaan.

Ympäristötyöt osa Kitisen voimalaitosten velvoitteita

Kairalan alueen työt liittyvät Kitisen voimalaitosten lopputarkastukseen, jossa Kokkosnivan voimalaitoksen vaikutusaluetta laajennettiin. Nyt myös Kairalan alue kuuluu voimalaitoksen lupaehdoissa määriteltyjen velvoitetöiden piiriin.

Lisätietoja:
Marko Talvensaari
Pato- ja maanrakennuspäällikkö
Kemijoki Oy
020 703 4486


Lue lisää