Rannansuojauksia ja venepaikkoja – ympäristönhoitotyöt Kairalan kylässä etenevät

Toteutamme Kairalan kylässä Pelkosenniemellä tämän vuoden aikana lukuisia ympäristönhoitotöitä. Teemme rannansuojauksia eli pengerrämme maata rannoille, poistamme rantatörmiltä nojopuita ja parannamme veden vaihtumista Kotiuopajassa. Lisäksi Kairalan kylä saa yhden uuden veneenlaskupaikan joen länsipuolelle. Itäpuolen veneenlaskupaikka kunnostetaan.

”Rantatörmien luonnonmukainen suojaus maamassoilla vähentää rantojen syöpymistä. Penkereet muokataan maisemaan sopiviksi, ja loivalla muotoilulla helpotetaan rantojen käyttöä”, pato- ja maanrakennuspäällikkö Marko Talvensaari Kemijoki Oy:stä kertoo.

Maisemoinnin yhteydessä asennamme Kotiuopajan perälle maan alle 100 metriä pitkän putken, joka helpottaa veden vaihtumista Kotiuopajassa. Veden vaihtuvuuden parantamiseksi teemme myös Kotiuopajan suualueen perkauksen.

Kairalan kylä saa myös uuden veneenlaskupaikan joen länsipuolelle. Itäpuolen veneenlaskupaikka kunnostetaan. Molemmille rannoille tulee betoniluiska, jonka kautta saa ajettua trailerilla veneen vesille. Veneenlaskupaikkojen yhteyteen tulee lisäksi uudet veneiden pitopaikat eli telarannat.

Vesi ollut korkealla – maa-ainesta tarvittu arvioitua enemmän

Penkereen muotoiluun käytettävä maa-aines otetaan Myllykankaan maanottopaikalta. Runsasvetisestä talvesta ja korkeasta vedenpinnasta johtuen rannansuojauksen penkka on jouduttu ajamaan ennakoitua korkeammaksi, jolloin myös maa-aineksen menekki on ollut suunniteltua suurempi.

”Voi olla, että joudumme keskeyttämään työt joksikin aikaa keväällä, sillä maa-ainesta on tarvittu arvioitua enemmän. Odotamme parhaillaan, että saamme luvan ottaa lisää maa-ainesta rantojen suojaksi. Jos pääsemme tekemään penkat valmiiksi talven ja kevään aikana, niin alkukesällä tulvien jälkeen aloitamme maisemoinnin eli madallamme korkeat rannat ja loivennamme penkereitä. Keskeneräiset penkat saattavat vielä aluksi näyttää korkeilta”, Marko kertoo töiden etenemisestä.

Maisemointityöt jatkuvat näillä näkymin syyskuun loppuun asti. Töiden aikana rannalla ja rantojen lähistöllä liikkuu normaalia enemmän työkoneita, joita on varottava.

”Jäällä liikkujien on lisäksi oltava erityisen varovaisia koko uuden rannansuojauksen matkalla, sillä jäät ovat heikompia niissä kohdissa jokea, joissa maata on ajettu rannoille”, Marko muistuttaa.

Huomioimme ympäristön ja ihmiset

Työt eivät vaikuta merkittävästi alueen kalastoon tai muihin eliöihin, mutta veden hetkellinen samentuminen on mahdollista.

”Olemme kartoittaneet uhanalaiset lajit jo ennen töiden aloittamista, eikä esimerkiksi laaksoarho-kasvin esiintymisalueilla kuljeta raskailla työkoneilla. Teemme töitä vain arkisin, jotta naapurustolle aiheutuisi töistä häiriötä mahdollisimman vähän”, Marko kertoo.

Toimimme lisäksi Museoviraston ohjeiden mukaan ja seuraamme alueen kaivauksissa löytyviä mahdollisia historiallisia esineitä. Tähän mennessä arkeologisia löydöksiä ei ole tullut vastaan.

Ympäristötyöt osa Kitisen voimalaitosten velvoitteita

Kairalan alueen työt liittyvät Kitisen voimalaitosten lopputarkastukseen, jossa Kokkosnivan voimalaitoksen vaikutusaluetta laajennettiin. Nyt myös Kairalan alue kuuluu voimalaitoksen lupaehdoissa määriteltyjen velvoitetöiden piiriin.

Lisätietoja:
Marko Talvensaari
Pato- ja maanrakennuspäällikkö
Kemijoki Oy
020 703 4486


Lue lisää