Raivaustöillä elinvoimaa luontoon ja viihtyvyyttä joen käyttäjille

Keskeisenä osana toimintaamme kuuluu ranta-alueiden kunnosta ja siisteydestä huolehtiminen. Teemme rannansuojauksia, maisemointeja ja raivauksia vuosittain. Loppukevät ja kesäkausi ovat erityisen otollista aikaa ranta-alueiden kunnostamiseen ja siistimiseen. Kunnostustöiden avulla huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta sekä parannamme jokivarren elinympäristöjen kuntoa ja yleistä viihtyvyyttä. Tänä kesänä olemme tehneet rantojen raivaustöitä muun muassa Sodankylän alueella.

Kumppanimme Mitta Oy on toteuttanut luonnon monimuotoisuutta tukevia raivaustöitä Sodankylän keskusta-alueen tuntumassa Kitisen varrella. Sodankylän vanhalta kirkolta rantaa pitkin tai Kitisen sillan kautta kulkeneet ovat voineet panna merkille työntekijöitä raivaussahojen kanssa. Vanhalta kirkolta Pappilanniemeä kohti kulkevan kevyen liikenteen väylän ja joen välinen ranta-alue on vapaana kasvavaa heinikkoa, jota siistimällä paransimme yleistä rannan siisteyttä ja maisemaa.

Karisaareen elinvoimaa raivaustöillä

Alkukesän aikana teimme Pappilanniemessä Jeesiöjoen ja Kitisen haarassa sijaitsevan Karisaaren raivausta luontoarvot huomioiden. Karisaari on saanut kasvaa vapaasti viimeiset vuosikymmenet ja saaren kasvusto oli villiintynyttä. Umpeen kasvaneet pajukot olivat vallanneet alaa ja saarella oli jonkin verran pystyyn kuolleita puita.


Karisaaren umpeenkasvanutta maisemaa ennen raivaustöitä

”Siistimme saaren läpikotaisin. Harvensimme tiiviit risukot, kaadoimme pystyyn kuolleet puut ja näin annoimme tilaa saaren elinvoimaiselle puustolle, kuten koivuille, lepille, katajille ja männyille”, kertoo Karisaaressa raivaustöitä tehnyt Hannu Kuusela Mitta Oy:stä.

Raivaustöiden valmistuttua karsitut risukot ja puut kasattiin siisteihin kasoihin, jotka poltetaan loppukesästä. Risujen siirtäminen veneellä mantereelle ei kannata eikä irtomateriaalin jättäminen saareen ole vaihtoehto.

”Saari on matala, joten syksyllä sateiden myötä nouseva vesi kuljettaisi saaressa lojuvat roskat suoraan voimalaitosten välppiin ja pitkin rantoja”, toteaa Kuusela.


Karisaaren maisema raivauksen jälkeen. Siististi pinotut risukasat poltetaan syksyllä.

Ympäristönhoitotöissä huomioidaan paikalliset luontoarvot

Ympäristönhoitotyö on jatkuvaa ja säännöllistä. Seuraamme aktiivisesti toiminta-alueemme ympäristön kuntoa ja kartoitamme mahdollisia kunnostustarpeita tuleville vuosille.

Hoitotoimenteitä kartoittaessa huomioidaan alueen ominaispiirteet sekä tarpeet. Työtä tehdessä täytyy jatkuvasti arvioida alueen kokonaisuutta, jotta alue ei vahingossakaan tule yliharvennetuksi.

”Karisaaressa tehty työ toimii erinomaisena esimerkkinä kohteeseen räätälöidyistä toimenpiteistä. Raivaustyöt aloitettiin keväällä ennen lintujen pesimäaikaa, jotta vaikutukset saaressa viihtyville eläimille olisivat mahdollisimman vähäiset”, sanoo Kemijoki Oy:n Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkö Jenni Putaansuu.

Kesän aikana Sodankylän alueella tehdyistä raivaustöistä ja luvista sovittiin yhdessä Sodankylän kunnan kanssa. Töiden suunnitteluvaiheessa pyrimme kuulemaan myös alueiden asukkaiden toiveita.

”Nyt kesällä tehdyistä raivaustöistä on iloa myös Sodankylän asukkaille ja matkailijoille. Karisaari kun näkyy muun muassa Sodankylän kotiseutumuseon kävijöille ja joen käyttäjille muutenkin”, Putaansuu kertoo.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ilmastonmuutoksen hillinnän ohella aikamme keskeisiä haasteita. Haluamme osaltamme minimoida vaikutuksemme luontokatoon. Huomioimme luonnon monimuotoisuuden toiminnassamme niin strategian kuin käytännönkin tasolla.

Voit lukea luonnon monimuotoisuusohjelmamme tavoitteista ja mittareista lisää täältä.

Lisätietoja

Jenni Putaansuu
Kitisen, Luiron ja tekojärvien alueen aluepäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti jenni.putaansuu@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4403


Lue lisää