Pyyntikokoisten lohien siirtokokeilu Ylä-Kemijoen alueella

Vaelluskalojen luonnollisen lisääntymisen tukeminen esimerkiksi ylisiirroilla on avainasemassa kalakantojen vahvistamisessa.

Siirtojen ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan jokeen leimautuvien vaelluskalojen kantoja, jotta mahdollisia kalateitä varten olisi kutukaloja jokiin nousemaan. Kemijoki Oy tukee Lohijokitiimin vaelluskalojen ylisiirtotyötä Ounasjoella. Kutukaloja siirretään Kemijoen suulta Ounasjoen poikastuotantoalueille. Kesällä 2015 on päätetty toteuttaa myös kokeiluluonteinen pyyntikokoisten lohien ylisiirto Ylä-Kemijoen alueelle kalastusmatkailun sekä Kalastajan Savukoski ry:n toiminnan tukemiseksi. Siirto toteutetaan lohien saatavuudesta riippuen. Ylä-Kemijoen alueelle siirrettävien lohien määrä olisi toteutuessaan noin sata kappaletta.


Lue lisää