Pruntelin kosteikko on mielenkiintoinen vesilintujen elinympäristö

Matalat kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden huippupaikkoja: ne kuhisevat elämää ja tarjoavat suojaa ja ruokaa esimerkiksi vesilinnuille. Vuonna 2013 rakennetulle kosteikolle on asettunut lukuisia lintu- ja kasvilajeja.

Pruntelin kosteikko sijaitsee 1950-luvulla rakennettujen Valajaskosken ja Petäjäskosken voimalaitosten välissä. Rakentamisen seurauksena vesi nousi ja noin kolmen hehtaarin maa-alue soistui. Kemijoki Oy perusti vuonna 2013 mailleen Pruntelin kosteikon osana Suomen riistakeskuksen koordinoimaa Kotiseutukosteikko Life+ -hanketta.

Kaivoimme matalia ja mutkittelevia uomia ja maisemoimme kaivuumaata saariksi. ”Alueen kasvisto muotoutui nykytilaan nopeasti ja vesilinnut löysivät pesäpaikkansa jo yhden vuoden jälkeen. Kosteikko pysyy hyvin kunnossa, eikä isompia hoitotöitä pajukon raivauksen lisäksi tarvitse tehdä. Alue ei pääse umpeutumaan, koska joessa on tarpeeksi vilkas virtaus luonnostaan ja vesivoiman säätelyn vuoksi”, Kosteikkomaailman Juha Siekkinen kertoo. Siekkinen suunnitteli kosteikon Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen aikana yhdessä Kemijoki Oy:n kalastusmestari Jyrki Auttin ja kahden paikallisen metsästysseuran edustajan kanssa, kun kosteikko rakennettiin 2013.

Pruntelin kosteikolla elää monenlaisia vesilintuja

Kosteikko on ihanteellinen paikka vesilinnuille, esimerkiksi puolisukeltajasorsille: keskisyvyys on vain 40–50 senttimetriä, ja uomien sekä saarten matalat rannat ovat sopivia pesintä- ja ruokailupaikkoja. Esimerkiksi heinäsorsa, tavi, haapana ja telkkä viihtyvät kosteikolla. Myös joutsenet levähtävät alueella muuttoaikana.

”Pruntelin kosteikko on kiinnostava retkipaikka kaikille jokiluonnosta ja kosteikkorakentamisesta kiinnostuneille. Kemijoen yhteydessä sijaitsevalle kosteikolle on myös helppo tulla, sillä alue sijaitsee vain 200 metrin päässä pikitiestä,” kertoo Siekkinen.

Ylläpito yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa

Paikalliset metsästysseurat huolehtivat vesilintulaskennoista ja kosteikon hoidosta esimerkiksi pitämällä pajukon siistinä ja pyytämällä pienpetoja, kuten minkkejä ja supikoiria. Kosteikon alueella saa myös metsästää kestävän metsästyksen periaatteiden mukaisesti, mikä on metsästysseurojen kannalta hyvä asia ja kannustaa yhteistyöhön.

”Hyvin Kemijoki Oy huomasi tällaisen mahdollisuuden vesilintujen elinympäristön ylläpitämiseksi. Kaiken kaikkiaan hieno juttu, että paikalliset toimijat ovat tässä mukana ja kosteikkoa ylläpidetään yhdessä”, kiittää Siekkinen.

Pruntelin kosteikko

  • Pruntelin kosteikko sijaitsee 1950-luvulla rakennettujen Valajaskosken ja Petäjäskosken voimalaitosten välissä.
  • Kosteikolla viihtyvät useat vesilinnut, erityisesti heinäsorsa, tavi, telkkä ja haapana.
  • Kemijoki Oy perusti vuonna 2013 mailleen Pruntelin kosteikon osana Suomen riistakeskuksen koordinoimaa Kotiseutukosteikko Life+ -hanketta. Kosteikko rakennettiin keväällä 2013.
  • Rakentamiskulut maksoi Kemijoki Oy (75 %) ja Kotiseutukosteikko Life+ -hanke kustansi loppuosan (25 %) lisäksi suunnittelun. Life+-hankkeen rahoittajana toimivat Euroopan unionin ympäristöalan Life -rahoitusjärjestelmä, Suomen riistakeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää Pruntelin kosteikosta hankkeen nettisivuilta.


Lue lisää