Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaus on edennyt suunnitelmien mukaisesti

Vesivoiman tuotanto Porttipahdan voimalaitoksella pysähtyi peruskorjausta varten huhtikuun puolen välin jälkeen. Voimalaitoksen pysäytys käynnisti koneiston purkutyöt, jotka huipentuivat toukokuun lopussa juoksupyörän nostoon. Koneiston purkutyöt etenivät suunnitelmien mukaisesti, ilman suurempia yllätyksiä.

Kevään aikana purettu turbiinikoneisto huolletaan ja uusitaan läpikotaisin. Osat sekä rakenteet tarkistetaan ja uusitaan tarpeen mukaan. Koneiston purku-, huolto ja uusimistyöt ovat vain yksi osa peruskorjaukseen kuuluvista töistä. Peruskorjauksen yhteydessä myös voimalaitoksen generaattori tarkastettiin, staattori höyrypestiin ja sitä kuivattiin noin kolme viikkoa johtamalla siihen sähkövirtaa.


Hyörypesty staattori kuivausta varten peiteltynä.

Yksi kevään aikana tehdyistä keskeisistä työvaiheista oli voimalaitoksen päämuuntajan irrottaminen. Kokonsa puolesta erikoiskuljetusta vaativa päämuuntaja siirrettiin kesäkuun alkupuolella huollettavaksi Vaasaan, jossa se huolletaan kesän aikana. Lisäksi voimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien uusintatyöt alkoivat keväällä ja jatkuvat kesän yli.

”Kulunut kevät ja alkukesäkin ovat olleet todella poikkeuksellista aikaa koronasta ja tulvista johtuen. Vaikutukset Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjaukseen ovat kuitenkin olleet hyvin vähäisiä ja olemme pystyneet työskentelemään turvallisessa ympäristössä aikataulun mukaisesti”, kertoo Kemijoki Oy:n Porttipahdan voimalaitoksen peruskorjauksen projektipäällikkö Jukka Hahka.

Juoksupyörä on eläkkeensä ansainnut

Porttipahta on suurin Kitisen seitsemästä voimalaitoksesta ja voimalaitoksessa on yksi koneisto. Voimalaitoksen tunnistettavin ja yksi suurimmista uusittavista koneiston osista on laitoksen alla vesiteissä sijaitseva juoksupyörä.

”Porttipahdan voimalaitoksen sähköntuotanto alkoi vuonna 1981. Siitä lähtien voimalaitoksen juoksupyörä on väsymättömästi pyörittänyt akselia tuottaen sähköä 39 vuoden ajan. Voimalaitoksen vuosituotanto on ollut keskimäärin 100 GWh eli karkeasti laskettuna juoksupyörä on käyttöikänsä aikana pyörittänyt sähköä noin 550 000 nelihenkisen kotitalouden vuositarpeen verran”, Hahka laskeskelee.

Juoksupyörän uusiminen mahdollisti myös voimalaitoksen vesiteiden huollon. Laitoksen alla kulkevien vesiteiden kunto tarkistettiin, ne pestiin, hiottiin ja maalattiin tuloputken ja spiraalin osalta juoksupyörän ollessa poissa.


Vuodesta 1981 pyörinyt juoksupyörä nousi kohti eläkepäiviä.

”Voimalaitoksen vanha juoksupyörä luovutettiin Sodankylän kunnalle. Juoksupyörä siirrettiin kunnan varikolle säilytettäväksi odottamaan arvoistaan sijoituspaikkaa kaikkien nähtävillä”, kertoo Kemijoki Oy:n aluepäällikkö Jyrki Autti.


Juoksupyörä lähti matkalle kohti Sodankylän kunnan varikkoa. Kuvaaja Harri Korkiakoski.

Voimalaitoksen uuden juoksupyörän odotamme saapuvan kesä‒heinäkuun taitteessa ja siitä käynnistyy turbiinikoneiston kokoaminen.

Peruskorjatut vesivoimalaitokset tuottavat sähköä pitkälle tulevaisuuteen

Investointisuunnitelmamme mukaisesti, Kitisen voimalaitosten peruskorjausten sarja käynnistyi Porttipahdan voimalaitoksesta. Peruskorjauksella ja modernisoinnilla vastaamme osaltamme uusiutuvan sähkön kasvavaan tarpeeseen sekä parannamme sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeää säätövoiman tuotantoa.


Porttipahdan voimalaitoksen rakentaminen oli täydessä vauhdissa 40 vuotta sitten. Kuva on otettu 30.6.1980 ja se on Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto Elkasta.

”Tavoitteenamme on myös peruskorjauksessa tehtävillä ratkaisuilla varmistaa mahdollisimman tehokas käynnissä- ja kunnossapito voimalaitoksen koneiston elinkaaren aikana teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Peruskorjauksien myötä digitalisaatiota hyödynnetään esimerkiksi tiedonhallinnassa ja etäkunnonvalvonnassa”, kertoo käytettävyydestä vastaava johtaja Heikki Kusmin.

Peruskorjauksen myötä teho nousee 35 megawatista 45 megawattiin, voimalaitoksesta tulee moderni ja entistä ympäristöystävällisempi.

Lisätietoja
Jukka Hahka
Projektipäällikkö, Kemijoki Oy
Porttipahdan peruskorjaus
Puhelin 020 703 4427
Sähköposti jukka.hahka@kemijoki.fi


Lue lisää