Poikkeuksellisen heikko jäätilanne Kemijoella Rovaniemen kohdalla: Jäällä liikkujia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen

Alkutalven vaihtelevien säiden vuoksi Kemijoen jäät Rovaniemen kohdalla ovat nyt poikkeuksellisen heikot. Kaupungin kohdalla jäässä on laajoja sulakohtia. Jäällä liikkujien tuleekin noudattaa nyt erityistä varovaisuutta, sillä vaarallisia kohtia löytyy paikoissa, joissa yleensä kulkee moottorikelkkareittejä tai hiihtolatuja.

Huonot jäät sijoittuvat Rovaniemen keskustan alueelle ja ulottuvat Suutarinkorvan sillalta Paavalniemeen asti. Jäätilanteen odotetaan säilyvän haastavana koko talven ajan.

”Jää saattaa esimerkiksi lumisateen jälkeen vaikuttaa tukevalta, mutta voi todellisuudessa olla hyvinkin heikkoa”, Kemijoki Oy:n käyttöpäällikkö Heikki Poikela kertoo.

”Suutarinkorvan sillan ja Jätkänkynttilän välinen osuus jäätyy yleensä tasaisesti, mutta on nyt vain osittain jäässä. Jääkannen alapuolelle ahtautunut jäämassa muuttaa joen normaalia reittiä ja nostaa alueen pintaveden virtausnopeuden niin suureksi, että joki ei pääse jäätymään”, Poikela kuvaa.

Katajarannan kohdalla jokeen on kasautunut kookkaita jääröykkiöitä. Joulukuussa Paalvalniemen alueelle muodostunut jääpato on syöpynyt veden virtauksen voimasta, mutta jääkannen alapuoliset jäämassat ovat edelleen arvaamattomia ja muodostavat sulapaikkoja epätavanomaisiin paikkoihin.

Vaikea jäätilanne haittaa myös vesivoiman tuotantoa.

”Vaihtelevien sääolosuhteiden vuoksi vahvoja jääkansia ei ole vielä pystytty tänä talvena luomaan Vanttauskosken ja Rovaniemen välille. Jääkannet ovat toiminnallemme tärkeitä. Vesi pääsee liikkumaan kannen alla vapaasti, mikä antaa meille enemmän vapautta säätää sähköntuotannon määrää. Vahvat jääkannet ovat eduksi siis niin joen virkistyskäytölle kuin myös vesivoimatuotannolle”, Poikela kertoo.

Ajantasaista tietoa jäätilanteesta on saatavilla Ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Lisätietoja
Heikki Poikela
Käyttöpäällikkö
Kemijoki Oy
Sähköposti heikki.poikela@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4469


Lue lisää