Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta lupa muuttaa Auttin kauneuspadon lupamääräyksen vedenkorkeusrajaa vastaamaan nykytilaa

Kemijoki Oy sai 20.9.2023 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (PSAVI) luvan muuttaa Kemijoen uomassa sijaitsevan Auttin kauneuspadon lupamääräyksen kirjausta, joka määrittää padon yläpuolisen altaan vedenpinnan vähimmäiskorkeutta. Muutoksen myötä vedenkorkeutta määrittävät lupaehdot on tarkistettu vastaamaan vallitsevaa vedenkorkeuden nykytilaa.

Päätöksen mukaan Pirttikosken voimalaitoksen Auttin kauneuspadon eli Taittumaniemen pohjapadon yläpuolista vähimmäisvedenkorkeutta lasketaan 10 senttimetriä. Lupamääräyksen muuttamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Muutos helpottaa paikallisen osakaskunnan ylläpitämän Auttin kalatienlupakäsittelyn edistämistä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös on lainvoimainen. Päätökseen voi tutustua täällä.

Lisätietoja
Sakari Pyhäjärvi
Kemijoki Oy
Sähköposti sakari.pyhajarvi@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4471


Lue lisää