Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut Lapin ELY-keskuksen hakemuksen Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi

Lapin ELY-keskus on jättänyt keväällä 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden lupaehtojen muuttamiseksi. Pohjois-Suomen AVI on tänään, 18.6.2020 kuuluttanut hakemuksen. Kemijoki Oy pitää hyvänä sitä, että pitkään kestänyt prosessi on nyt edennyt kuulutusvaiheeseen. Pitkän käsittelyajan tuoma epävarmuus on ollut yhtiön toiminnan suunnittelun kannalta hankalaa.

Kemijoki Oy täyttää voimassa olevat lainmukaiset kalatalousvelvoitteensa täysimääräisesti. Kemijoki Oy ei vastusta kalatalousvelvoitteiden muutosta, toisin kuin on ajoittain virheellisesti väitetty. Kemijoki Oy on jo aiemmin esittänyt palautetta ELY-keskuksen hakemuksen sisällöstä, koska se on ristiriitainen ja vaatimuksiltaan epärealistinen.

Olemme jo vuosia sitten esittäneet istutusvelvoitteiden muuttamista muiksi vaelluskalakantojen elvyttämistä edistäviksi toimenpiteiksi kuten kalateiksi. Kalatalousvelvoitteita on aika suunnata uudelleen ajan hengen mukaisesti. Muutoshakemus sellaisenaan on kuitenkin sisällöltään mahdoton toteuttaa ja heikentää sekä toimintaedellytyksiämme että Suomen mahdollisuuksia saavuttaa ilmastotavoitteensa”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen toteaa.

Kemijoki Oy tulee normaalin vesioikeusprosessin mukaisesti toimittamaan Pohjois-Suomen AVI:lle muistutuksen eli oman näkemyksensä hakemuksesta.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tuomas Timonen
Kemijoki Oy
Sähköposti tuomas.timonen@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4410


Lue lisää