Petäjäskosken voimalaitossilta suljettu kokonaan liikenteeltä 11. - 12.8.2021 klo 06.00-22.00

Projektinjohtourakoitsija Rakennusliike RPJ Oy suorittaa koneaseman sääsuojan asennuksen vesikatto- ja julkisivurakenteiden uusimista varten. Koneasemamme peittyy 5 kuukaudeksi korjauksia varten. Petäjäskosken sähköntuotanto jatkuu edelleen tästä huolimatta.


Lue lisää