Petäjäskosken voimalaitossilta ajoittain kavennettu yksikaistaiseksi 19.7 - 31.12.2021

Toista ajokaistaa tarvitaan turvallisen työmaalogistiikan toteutukseen käynnissä olevaan voimalaitoksen vesikatto- ja julkisivujen peruskorjaushankkeeseen. Projektinjohtourakoitsijana toimii Rakennusliike RPJ Oy. Erikoiskuljetuksien kiertotie Ossauskosken tai Valajaskosken kautta. Pahoittelemme patosillan käyttäjille mahdollista aiheutuvaa haittaa.


Lue lisää