Petäjäskosken patoluukkujen peruskorjaustyössä vuorossa voimalaitoksen seitsemäs luukku

Vuosina 1953-57 rakennetun Petäjäskosken seitsemännen patoluukun peruskorjaus käynnistyi kesäkuun lopussa, ja korjaustyön on tarkoitus valmistua marraskuussa. Kemijoki Oy:n konetekniikan asiantuntija Veli-Matti Havela kertoo, mitä peruskorjauksessa tehdään, ja miten hänen ensimmäinen vuotensa Kemijoki Oy:llä on sujunut.

Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevan Petäjäskosken voimalaitoksen patoluukkuja on pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelman mukaisesti korjattu yhden patoluukun vuositahdilla. Viisi luukkua on jo peruskorjattu, ja jäljellä on kaksi luukkua, joista toisen vuoro on tänä vuonna.

”Patoluukut ovat tulleet peruskorjausikään. Korjauksella varmistetaan voimalaitoksen patoturvallisuus ja parannetaan luukun toimivutta ja huollettavuutta”, Havela kertoo.

Peruskorjauksessa patoluukku pintakäsitellään ja siinä esiintyvät korroosiovauriot korjataan. Luukun sisällä oleva lämmitysjärjestelmä uusitaan, jotta se ei jäädy talvisin kiinni. Samalla uusitaan myös luukun tiivisteet, pielet sekä sitä ympäröivät betonirakenteet.

Tavanomaista suurempi kevättulva loi haasteita peruskorjauksen ajoittamiselle, sillä työt voitiin käynnistää vasta kun tulvaluukkuja ei enää tarvittaisi juoksuttamaan vettä voimalaitoksen läpi. Tulvan arvioitiin laskevan riittävästi kesäkuun loppuun mennessä, jolloin peruskorjaustyö alkoi työpadon rakentamisella.

”Työ on sujunut jouhevasti. Luukun vanhojen pielien piikkaaminen betonista, joka oli odotettua työläämpää, aiheutti hieman viivästystä. Kumppanimme Caverion on pääurakoitsijana kuitenkin hoitanut joustavasti tästä koituneet lisätyöt”, Havela kuvaa.

Ensimmäinen vuosi täynnä uuden oppimista

Havela on työskennellyt Kemijoki Oy:ssä nyt hieman yli vuoden ajan vesivoimalaitosten koneteknisten järjestelmien ja niiden kunnossapidon sekä kunnossapidon kehittämisen parissa. Ensimmäisen vuoden aikana Havela on Petäjäskosken patoluukkujen peruskorjauksen ohella muun muassa valmistellut tulevia peruskorjauksia sekä työskennellyt vuotovesien öljnyerotuksen kehittämisen parissa.

”Vuosi on mennyt hyvin ja nopeasti. Opittavaa ja uusia asioita on tullut eteen paljon, mutta niistä on selvinnyt, kun on asiantuntevat työkaverit ympärillä joilta on aina voinut kysyä apua ja neuvoa. Hiljalleen on myös hahmottanut, mistä toistuvista työasioista vuosi koostuu, ja niitä osaa jatkossa ennakoida paremmin”, Havela kertoo.

”Samalla ymmärrykseni vesivoiman tarpeellisuudesta ja merkityksestä säätövoiman tuottamisessa on kasvanut”, Havela lisää lopuksi.

Lisätietoja:
Konetekniikan asiantuntija Veli-Matti Havela
Kemijoki Oy
Sähköposti veli-matti.havela@kemijoki.fi
Puhelin 020 703 4456


Lue lisää