Petäjäskosken, Ossauskosken ja Taivalkosken patosiltojen osittainen sulkeminen

Rovaniemellä maantien 9265 Petäjäskosken ja maantien 9264 Ossauskosken voimalaitosten sekä Keminmaalla maantien 9267 Taivalkosken voimalaitoksen patosiltojen toinen ajokaista on ajoittain suljettuna välppien puhdistusten aikana 18.5. – 30.11.2020.


Lue lisää