Petäjäisen voimalaitossillan sulkeminen kokonaan liikenteeltä päivittäin 4.- 6.1.2022 klo 7-19

Rakennusliike RPJ OY sulkee Rovaniemellä Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan liikenteen. Soimintie (maantie 9265) Lapin ELY-keskuksen luvalla sääsuojan noston ajaksi.


Lue lisää