Petäjäisen voimalaitossillan sulkeminen kokonaan liikenteeltä 17.12.2021 klo 7 - 19

Rakennusliike RPJ OY sulkee Rovaniemellä Petäjäskosken voimalaitoksen patosillan liikenteen Soimintie (maantie 9265) Lapin ELY-keskuksen luvalla sääsuojan noston ajaksi.


Lue lisää