Permantokosken vesivoimalaitoksella ohijuoksutuksia.

Permantokoskella alkoi koneiston huolto 2.4.2024

Huollosta aiheutuu ohijuoksutuksia.

Pyydämme Permantokosken voimalaitoksen läheisyydessä liikkuvia henkilöitä huomioimaan muuttuneet jääolosuhteet.


Lue lisää